gruttoturen2015 Joep Vermaat

In de Krimpenerwaard werken het Hoogheemraadschap en het Zuid-Hollands Landschap samen om agrarisch gebied om te zetten in natuurgebieden en het gebied bijvoorbeeld aantrekkelijker te maken voor weidevogels. Hiervoor worden diverse maatregelen genomen, zoals extra baggeren, een flexibel waterpeil en het lokaal loskoppelen van het watersysteem. De effecten van deze maatregelen in de Krimpenerwaard willen zij graag monitoren met behulp van vrijwilligers met smartphones.

Een studente van de TU Delft, Ellen Minkman, is voor haar afstuderen de mogelijkheden van gebruik van moderne technologie voor het monitoren aan het onderzoeken. Wij horen graag uw mening over deze aanpak. Studente Ellen heeft hiervoor een enquête opgezet en hieronder vindt u een link naar het enquêteformulier. Deze enquête is ook een belangrijk onderdeel van haar afstuderen.

Het invullen van de enquête kost ongeveer twintig minuten. Gezien de aard van haar afstudeerproject en het belang van de toepassing van genoemde maatregelen voor de Krimpenerwaard anderzijds wil ik u allen oproepen haar en ons te helpen door het invullen van haar enquête.

Alvast bedankt voor uw hulp.

https://qtrial2015az1.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_020OuRvBAMpDuFn&Source=NVKW

Geplaatst op 18 juni 2015