Ransuil jong

Maandagavond 22 juni organiseerde de uilenwerkgroep een excursie om naar roepende jongen van ransuilen te luisteren. Twintig mensen deden mee, het weer was prachtig en de uilen lieten zich goed horen. Er wordt nog een tweede avond georganiseerd.

Geef u op via uilenwerkgroep@nvwk.nl of via 06-13089120. U wordt op de lijst gezet en krijgt t.z.t. een persoonlijke uitnodiging om aan de excursie deel te nemen. De route wordt afgelegd op de fiets en start vanuit het Loetbos bij het kanocentrum.

Tijdstip: vanaf donker (ca. 22.30 uur, weers- en datum afhankelijk) tot 00.00 uur.

Geplaatst op 26 juni 2019