Wilde eendjes, Max (2014_10_26 16_25_03 UTC)

Het gaat niet goed met de wilde eend. Sinds de jaren '90 hebben we al meer dan 20% van de broedpopulatie verloren. Wat daar precies de oorzaak van is, weten we niet. Onderzoek heeft aangetoond dat het zeer onwaarschijnlijk is dat het met de jachtdruk te maken heeft. Ook lijken wilde eenden niet minder eieren te leggen dan normaal. Een plausibele theorie is dat de kuikenoverleving zo laag is, dat er niet voldoende eendenkuikens groot worden om de natuurlijke sterfte te compenseren. We weten echter vrijwel niets over de overleving van eendenkuikens in Nederland. Daarom staan we op het punt om een eendenkuikenproject te starten, waarbij we het brede publiek vragen om antwoord te vinden op de vraag: hoeveel eendenkuikens overleven de eerste twee maanden van hun leven?

Wat willen we weten?

Het idee voor dit zogenaamde "citizen science" project is simpel: we willen graag het aantal en de leeftijd van de eendenkuikens per eendengezin weten. Door per leeftijdsklasse te weten uit hoeveel kuikens een gezin bestaat, kunnen we uitrekenen in welke fase de grootste sterfte plaatsvindt en hoeveel eendenkuikens uiteindelijk vliegvlug worden. Als we bovendien deze informatie krijgen uit verschillende landschappen, zoals laagveenpolder, zandgronden of stedelijk gebied, kunnen we ook vergelijken of de kuikenoverleving en de broedselgrootte tussen die landschapstypen verschilt. Met die kennis kunnen we vervolgens onderzoeken hoe we de populatie wilde eenden weer stabiel kunnen maken.

Hoe kunt u meedoen?

Heeft u een moedereend met kuikens gezien? Meld dat dan aan ons! We zijn momenteel bezig om een online invoerportaal te maken, maar totdat die gereed is kunt u een e-mail sturen naar eendenkuikens@gmail.com. Vermeld daarbij in ieder geval de volgende informatie:

  • datum
  • lokatie (zo nauwkeurig mogelijk, liefst met GPS coördinaten)
  • aantal eendenkuikens
  • leeftijd van de eendenkuikens (zie hieronder*)
  • eventueel met een foto

* Het schatten van de leeftijd van eendenkuikens kan lastig zijn, maar is wel cruciaal voor onze analyse. Het zou ons daarom erg helpen als u een foto van de eendenkuikens meestuurt met uw melding. Als u geen foto hebt, kunt u aan de hand van het onderstaande voorbeeld een inschatting maken van de leeftijd van de eendenkuikens (bron: Cordonnier & Fournier 1983):

eendenkuikens_lft.jpg

Help de wilde eend!

U kunt ook zelf de wilde eend een handje helpen. Vooral in stedelijk gebied is het vinden van broedgelegenheid soms een probleem voor wilde eenden. Als u een tuin heeft langs het water, kunt u een hoekje of strookje langs het water laten 'verruigen' in het voorjaar, zodat eenden een rustige schuilplaats hebben om te broeden. U kunt ook een eendenkorf plaatsen waar eenden veilig in kunnen broeden. Er zijn verschillende typen beschikbaar, zoals deze zogenaamde eendenpijp.

Orginele bericht/initiatief is te lezen op de website van Erik Kleyheeg (http://erikkleyheeg.nl/dutchmallardproject/eendenkuikenproject).

Foto: wilde eendenfamilie door Max Ossevoort

 

 

 

Geplaatst op 4 april 2016