bergeend_man_Freek Mayenburg

In het erfvogelproject adviseren we erfeigenaren vaak om takkenrillen aan te leggen: een “muurtje” van gestapelde takken. Vogels zoals heggenmus en winterkoning broeden er graag in; egels, hermelijn en muizen bouwen er hun verblijven in. Je raakt zo ook makkelijk van je takken af. Versnipperen kan ook, maar dat is een vervelend werkje. Bovendien moet je oppassen waar je de houtsnippers dumpt, want vaak gaat daar massaal brandnetel op groeien. Dat is overigens een superplant voor erfvogels, maar niet gewenst op elke plek.

Terug naar de takkenril. Arie van der Graaf betrapte met zijn wildcamera een onverwachte bezoeker: een vrouwtje bergeend heeft haar nest er onder gemaakt. Heel vreemd is dat niet: bergeenden zijn holenbroeders. Vroeger broedden ze bijna uitsluitend in konijnenholen in de duinen maar de laatste decennia zijn ze ook inlands gaan broeden. In de Krimpenerwaard broeden ze in hopen dood gras in slootkanten, soms in een gat onder de vloer van een schuur. En dus ook in takkenrillen. We zagen het eerder al op een ander erf. Maar dit ‘heterdaadje’ is natuurlijk erg leuk. We kunnen een soort aan de lijst erfvogels toevoegen, met dank aan Arie van der Graaf. Bekijk hier zijn filmpje.

Foto; bergeend door Freek Mayenburg

 

Geplaatst op 4 mei 2016