Zicht Middelblok vanaf IJsseldijk_gehooid land_210618

Het waren weer goede weken voor mensenwensen. De lobby voor een tweede oeververbinding en extra woningen eiste alle aandacht. Maar evenwichtige aandacht voor economie en natuur en landschap maakt ons pas echt sterker.

Achteloos werd een zoeklocatie voor woningen veranderd van 'west van Krimpen aan de Lek' naar 'verspreid over de Krimpenerwaard', omdat een van de partijen de woningen niet in zijn achterland wil. Alsof spreiding beter is voor natuur (en mobiliteit). Het tekent de desinteresse voor natuur en landschap.

Mensen willen altijd meer, meer, meer. Daarom besloot Nederland al in 1990 de afname van de biodiversiteit te stoppen met concrete plannen en acties voor natuurherstel. Maar het blijkt niet voldoende. De afname van biodiversiteit gaat door. Aan het landschap in de Krimpenerwaard wordt geknabbeld; insecten, kruiden en weidevogels zijn grotendeels verdwenen.

Rijk, provincie, gemeenten vinden nu dat de landbouw circulair, natuurinclusief moet worden. De meeste boeren willen best. Maar het moet voor hen wel haalbaar zijn. De begroting van het ministerie van landbouw (en natuur) is 0,3% van de rijksbegroting, 880 miljoen euro. Ter vergelijking: de aftrek van de dividendbelasting kostte twee keer zo veel. Daarover stonden de kranten vol. Maar boven die fooi van 0,3% voor een totale omslag in onze landbouw klinkt oorverdovend gesnurk.

Word wakker mensen. Als we die omslag realiseren en de achteruitgang van natuur en landschap ombuigen in vooruitgang, wint iedereen: onze boeren, natuur, bewoners en ondernemers. Gemeentebestuurders moeten bij rijk en provincie lobbyen om daar 1% van de rijksbegroting voor te reserveren. Een koopje, voor een enorme kwaliteitsverbetering van 70% van ons grondgebied. Die bestuurders gaan alleen lopen als wij dat willen. Laat u horen, spreek hen aan.

Onderschrift: U en ik houden het landschap ook mooi door het kopen van natuurinclusieve streekproducten. Die zijn er al, maar het moet groeien.

 

Tekst en foto: Jaap Graveland, zicht op Middelblok vanaf IJsseldijk, gehooid land. 

 

Geplaatst op 14 november 2018