ploeg-003

Het Wereld Natuur Fonds (WNF) heeft in het Living Planet Report - Natuur in Nederland aangegeven dat dierpopulaties in Nederland sinds 1990 met gemiddeld 15 procent zijn toegenomen. Dat klinkt meer hoopgevend dan dat het is.

Want deze vooruitgang staat vrijwel geheel op naam van de toegenomen soorten in zoet water met 40 procent. Daartegenover staat een afname van 30 procent in steden en dorpen. Er is een afname van dierpopulaties met 50 procent in open natuurgebieden en in het agrarisch landschap is de afname 40 procent. De afname in heide en duinen en het platteland is vooral toe te schrijven aan de intensieve landbouw en veeteelt, wat vermesting en verdroging met zich meebrengt en het gebruik van pesticiden. Zie voor een verhelderd filmpje en een kernachtige samenvatting van het rapport: http://www.vogelbescherming.nl/actueel/nieuws/q/ne_id/1746. Het gehele rapport met een zeer inspirerend voorwoord van de directeur van het WNF kunt u hier downloaden.

Bron foto: http://www.kortakkerbouw.nl/nieuws/

Geplaatst op 4 november 2015