bijen

Drachtkalender.nl is een eenvoudige applicatie waarmee u de voedselvoorziening voor de honingbij in beeld brengt. Op basis van de bedekking van verschillende plantensoorten maakt de kalender inzichtelijk wanneer er veel nectar en stuifmeel is en wanneer er weinig dracht is voor honingbijen. Ook kunt u met de drachtkalender ontdekken welke aanpassingen de voedselvoorziening voor de honingbij verbeteren. De drachtkalender brengt het belang van nectar en stuifmeel voor de biodiversiteit in het landschap onder de aandacht. Tevens is het een handreiking om de nectar- en stuifmeelvoorziening voor honingbijen, wilde bijen (hommels en solitaire bijen) te verbeteren.

Het gaat niet goed met de bijen in Nederland. Met name op het platteland hebben veel bijensoorten het moeilijk omdat er weinig bloeiende vegetatie is en bijen te weinig voedsel kunnen vinden. Ook veel andere nuttige insecten zijn in aantallen achteruit gegaan. De afwezigheid van nectar en stuifmeel speelt hierbij ook een rol. Nectar en stuifmeel staan (net als bijvoorbeeld organische stof in de bodem) aan de basis van het insectenvoedselweb. Indirect zullen soorten hoger in het voedselweb profijt hebben van meer nectar en stuifmeel in het landschap. Denk aan vogels, reptielen en knaagdieren die in de zomer insecten eten.

De drachtkalender is bedoeld voor agrariërs omdat de nectar- en stuifmeelvoorziening op het Nederlandse platteland onvoldoende is. Door de bloeiboog van het eigen bedrijf in beeld te brengen wordt duidelijk welke aanpassingen agrariërs kunnen maken voor het verbeteren van de dracht. Maar ook gemeentes, bedrijven en burgers kunnen deze drachtkalender gebruiken om de nectar- en stuifmeelproductie in beeld te brengen.

De drachtkalender is ontworpen door het Louis Bolk Instituut in het kader van het praktijknetwerk BIJenBESTUIVING (2012-2015). Dit netwerk is gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

www.drachtkalender.nl 

Geplaatst op 18 maart 2015