Doove Gat Arie Kooy

Natuurfotografie.nl is een online platform voor natuurfotografen. Arie Kooy, amateurfotograaf, weidevogelbeschermer Ún lid van de NVWK heeft het Doove Gat onder de aandacht gebracht op deze site.

Hij schrijft onder andere 'Ideaal voor vogelfotografie! De soortenrijkdom betekent dat een bezoek elke dag een mooie foto oplevert.' Zie voor het hele artikel: http://natuurfotografie.nl/gebieden/het-doove-gat-2/.

Foto: Doove Gat door Arie Kooy

 

Geplaatst op 11 september 2015