Slagenlandschap Marije Spruit

In aansluiting op onze werkzaamheden in de boomgaard de Vries, Boveneindselaan in Krimpen aan den IJssel, zijn wij benaderd door Ko de Vries, de zoon van de toenmalige eigenaar van de boomgaard, die in Stolwijk woont en daar ook een boomgaard heeft bij zijn huis. Ko heeft deze altijd zelf kunnen onderhouden, maar is niet meer in staat om de boomgaard te onderhouden. Wij hebben in overleg met Patrick als co÷rdinator landschapswerkgroep besloten dit onderhoud op ons te nemen. Vooralsnog was dit niet inpasbaar in het programma voor dit jaar, vandaar dat op initiatief van Frits en Ber we op een doordeweekse dag dit werk willen gaan aanpakken.

Het gaat om een goed onderhouden boomgaard met twintig bomen, die alleen het laatste jaar niet gesnoeid is. Er staan ook een paar dode bomen in, veroorzaakt doordat de bescherming van de stam niet meer zijn functie had en de schapen aan de bast hebben gevreten. Die gaan we rooien en daarvoor in de plaats een aantal nieuwe bomen zullen planten, die door Ko worden aangekocht. Bovendien kijken we hoe we het gaaswerk weer in ere kunnen herstellen. Gevarieerd werk dus. Als we met een leuk ploegje zijn, schatten we in dat het een halve dag werk is.

We hebben hiervoor donderdag 15 februari uitgekozen, vanaf 9 uur. Het adres van Ko is: Hooiland 2 2821 ZG Stolwijk. De boomgaard wordt bereikt via een pad door zijn tuin bereikbaar vanaf het P terrein naast zijn huis, bruggetje over, dwars door het weiland en langs de schapenkooi.

Graag willen we dit keer zoveel mogelijk weten wie er beschikbaar is, zodat we het werk kunnen inplannen. Derhalve graag een mailtje naar Frits van degenen die beschikbaar zijn. Hartelijk dank bij voorbaat en we maken Ko bijzonder blij omdat deze last van zijn schouders afgaat.

Contactpersoon is Frits Hemerik; 06 5383 9968, f.hemerik@kpnplanet.nl.

Geplaatst op 15 januari 2018