Logo Streekfonds Krimpenerwaard

De NVWK heeft een bijdrage ontvangen van bijna € 5.000,-. van het Streekfonds Krimpenerwaard. Hierdoor wordt de aanschaf van een éénassige maaitrekker mogelijk gemaakt.

Op 11 november 2015 werd onze aanvraag voor een maaitrekker met maaibalk t.w.v. bijna € 5.000,- gehonoreerd. Het bestuur van het Steekfonds vond de aanvraag passen binnen de doelstelling van het Fonds en wil onze inspanning om onderhoud in de Idylle in het Loetbos te gaan uitvoeren hiermee ondersteunen. Met deze maaimachine wordt het beheer dat op de bijna 2 ha. oppervlakte moet worden uitgevoerd een heel stuk minder arbeidsintensief. Het maaien van de Idylle is maatwerk om de ingezaaide soorten in stand te houden. Het beheer wordt daarom door vrijwilligers van de NVWK (Werkgroep Landschapsonderhoud) uitgevoerd. Er zal door hen nog wel handmatig worden afgeruimd. Deze maaitrekker maakt tevens het onderhoud van bermen in het Loetbos, wat al jaren door deze ploeg werd uitgevoerd, een stuk minder tijdrovend. De NVWK is het Streekfonds bijzonder erkentelijk voor deze toekenning en we vermelden hierbij de mooie afsluitende zin uit de toekenning: ‘Al uw inzet is winst voor het landschap.’

Geplaatst op 22 december 2015