Jaap Graveland

We willen bereiken dat er meer natuur ontstaat in de tuin en rond de woning. Ook in kleine tuinen in de bebouwde kom kan de natuur met eenvoudige aanpassingen worden binnengehaald. Wat is nu leuker dan genieten van vogels, bijen, vlinders en vleermuizen in en om de eigen tuin. Het is niet alleen leuk, u draagt zo ook bij aan het behoud van biodiversiteit. Het natuurlijker maken van de tuin is niet alleen leuk en goed voor de biodiversiteit, het helpt ook de gevolgen van klimaatverandering op te vangen: de zomers worden heter, buien worden feller. Het wordt te heet in de tuin, en het leidt tot overbelasting van het riool, waardoor afvalwater in het oppervlakte water komt. Minder stenen en meer groen beperken deze risico’s. Klimaatverandering heeft nog een gevolg: de gemeenten in de Krimpenerwaard willen energieneutraal zijn in 2050. Dat betekent dat veel woningen beter geïsoleerd moeten gaan worden. We zien dat bij woningrenovatie vaak nest- en schuilgelegenheid voor vogels en vleermuizen verloren gaan. Het gevolg is stille straten, waar voorheen tjilpende huismussen op het dak de straat verlevendigden.

Voorbeelden, tips, lezingen

Veel mensen willen best hun tuin vergroenen en bij woningrenovatie rekening houden met hun medebewoners, maar ze weten niet hoe ze dat het beste voor elkaar kunnen krijgen. Anderen zijn bang voor extra onderhoud. De erfvogelwerkgroep van de NVWK en Operatie Steenbreek - Krimpen aan den IJssel hebben daarom de handen ineen geslagen om bewoners te adviseren over het vergroenen van hun tuin en het behouden van nest- en schuilgelegenheid voor vogels en vleermuizen bij woningrenovatie, onder het motto ‘Leve(n)de Tuin!’.

Informatie over Operatie Steenbreek, met voorbeeldtuinen, ideeën en acties vindt u op: www.steenbreekkrimpenaandenijssel.nl. Meedoen? Vragen? Stuur een mailtje naar steenbreekkrimpenaandenijssel@outlook.com

De erfvogelwerkgroep kan u adviseren over beplanting en planten met grote waarde voor vogels en insecten en over woningrenovatie. Stuur daarvoor een mail naar erfvogels@nvwk.nl

Operatie Steenbreek en de erfvogelwerkgroep geven gezamenlijk lezingen voor bewonersgroepen en organisaties die daar belangstelling voor hebben.

Downloads en vervolg

Op 13 april gaven we de aftrap voor de samenwerking, met lezingen over de biodiversiteit van vogels en bijen in de stad, en hoe u die met de juiste beplanting en het aanbieden van nestgelegenheid kunt vergroten. De lezingen bevatten veel praktische tips en kunt u hiernaast downloaden.

We laten het hier niet bij. Op de lezingenavond maakten we afspraken met Quawonen en de gemeente Krimpen om te kijken hoe we verder kunnen samenwerken, met winst voor natuur én bewoners. We gaan ook met de gemeente Krimpenerwaard in gesprek om te zien of we kunnen samenwerken.

Foto header: gehakkelde aurelia en dagpauwoog op herfstaster door Jaap Graveland 

Geplaatst op 29 april 2018