vogelgriepslachtoffers_roy-slaterus

Heb je een dode vogel gevonden? Geef deze dan door via het online meldpunt. Zo krijgen we meer inzicht in wanneer vogels sterven, waar en waaraan.

Waarom?

Het verzamelen van meldingen van dode vogels geeft een indruk van de ‘normale’ patronen van sterfte. In welke periode van het jaar leggen vogels het loodje? Zijn er verschillen tussen de soorten? Wat zijn de doodsoorzaken? Dit zorgt ervoor dat we tijdig opvallende sterfte kunnen signaleren. Een plotselinge verhoogde sterfte van vogels en zoogdieren kan een aanwijzing zijn dat er iets aan de hand is.

Wat doe ik met de dode vogel?

Het hangt af van de staat van het kadaver of onderzoek mogelijk is. Vogels die al langer dan circa 1-2 dagen dood zijn, komen niet in aanmerking voor onderzoek. Als de dode vogel nog in goede staat is, zal het DWHC zo spoedig mogelijk contact met je opnemen na je melding. Meer informatie hierover vind je op de site van het DWHC

Dode vogels in je tuin kun je het beste begraven of bij het afval doen. Tenzij je vermoed dat de dode vogel door een ziekte is overleden. Raak de vogel dan niet aan en geef dit aan op het formulier. Het DWHC neemt contact met je op.

In alle gevallen stellen wij je melding op prijs. Deze nemen we op in onze database. Iedere melding draagt bij aan onze kennis over vogelsterfte.

U kunt melden via deze link.

Bron: www.sovon.nl

Geplaatst op 2 april 2018