2015 landelijke natuurwerkdag groepsfoto Patrick Heuvelman

Al meer dan honderd jaar zetten groene vrijwilligers zich in om planten en dieren te beschermen, landschap en natuur te onderhouden Ún het grote publiek te laten genieten van de groene wereld. De ondertekenaars van het manifest willen dat alle mensen (ongeacht levensfase, opleidingsniveau, culturele achtergrond of woonplaats) de mogelijkheid hebben om zich in te zetten voor hun leefomgeving. Dat is goed voor natuur en landschap Ún goed voor de mensen zelf.

Belang groene vrijwilligers benadrukt

Op vrijdag 10 maart is in de tuin Radiant in Buren (Gld) het manifest “De kracht van de groene vrijwilliger” ondertekend. Het manifest is een initiatief van de groene vrijwilligersorganisaties SoortenNL, IVN, LandschappenNL en BoerenNatuur. De 12 provincies en het ministerie van EZ steunen dit initiatief. Met het manifest geven deze partijen aan hoe belangrijk vrijwilligers zijn voor de instandhouding van natuur en landschap in Nederland. Al meer dan honderd jaar zetten groene vrijwilligers zich in om planten en dieren te beschermen, landschap en natuur te onderhouden én het grote publiek te laten genieten van de groene wereld. De ondertekenaars van het manifest willen dat alle mensen (ongeacht levensfase, opleidingsniveau, culturele achtergrond of woonplaats) de mogelijkheid hebben om zich in te zetten voor hun leefomgeving. Dat is goed voor natuur en landschap én goed voor de mensen zelf. Met de ondertekening van het manifest start een traject waarin een impuls wordt gegeven aan de bestaande infrastructuur voor groene vrijwilligers en waarbij deze verder wordt verstevigd, uitgebreid en gemoderniseerd. De initiatiefnemers roepen alle organisaties, die zich ook inzetten voor natuur en landschap en groene vrijwilligers een warm hart toedragen, op mee te werken aan een mooie en vitale groene omgeving en het manifest te ondertekenen

Groene vrijwilligersorganisaties

Het manifest is een initiatief van de groene vrijwilligersorganisaties SoortenNL, IVN, LandschappenNL en BoerenNatuur.nl en wordt gesteund door de 12 provincies en door het ministerie van Economische Zaken. Met de ondertekening van het Manifest start een traject waarin een impuls wordt gegeven aan de bestaande infrastructuur voor groene vrijwilligers en waarbij deze verder wordt verstevigd, uitgebreid en gemoderniseerd. De ondertekenaars roepen alle organisaties, die zich ook inzetten voor natuur en landschap en groene vrijwilligers een warm hart toedragen, op mee te werken aan een mooie en vitale groene omgeving en het manifest te ondertekenen.

U kunt hier het manifest ondertekenen.

Geplaatst op 21 april 2017