DSC_0382

Samen met de beheerder (G.ZH), een aantal vrijwilligers van de NVWK en een aantal mensen van Stichting Landschapsbeheer Rotterdam is op 2 oktober de Idylle ingezaaid.

Al vroeg in de ochtend stonden al deze mensen paraat om te helpen met zaaien. De Idylle is handmatig ingezaaid. Het zaad is per deelgebied zorgvuldig afgewogen en gemengd in emmers met zand. Het zand zorgt er voor dat het zaad goed gemengd blijft en makkelijker te strooien is. Er zijn 3 soorten mengsels ingezaaid. Een oevermengsel met soorten die leven in vochtigere omstandigheden zoals: Gewone Dotterbloem, Echte Valeriaan, Moerasspirea en Koninginnekruid. Op een aantal plekken is een ruigtemengsel ingezaaid. De holle stengels van bijvoorbeeld de Gewone Bereklauw, die in de winter blijven staan, worden door insecten als overwinteringsplaats gebruikt. Het laatste type mengsel wat ingezaaid is, is het veldmengsel. Dit zijn planten die dienen als waardplant of nectarplaats. Het totale veldmengsel bestaat uit zo’n 30 verschillende soorten. Een aantal voorbeelden: Blauwe knoop, Gewone Reigersbek en Echte koekoeksbloem. Twee weken voor het inzaaien was de grond bewerkt met een Rotorkopeg. Dit is een machine die de grond matig omwoeld. De huidige beplanting is in het tijdsbestek tussen het bewerken en het inzaaien in beperkte mate weer opgekomen, er is een zogenaamd vals zaaibed gecreerd. Na het inzaaien is de grond nogmaals bewerkt met een Rotorkopeg waardoor de huidige beplanting weer is weggehaald en het zaad tegelijkertijd is ondergebracht in de aarde.

Komend voorjaar hopen wij veel vlinder, bijen en andere insecten te kunnen waarnemen.

DSC_0362
DSC_0386

Geplaatst op 2 oktober 2015