Grutto_NVWK

Zaterdag 18 mei zijn de eerste grutto's gespot in de Krimpenerwaard. Een mooie groep van ongeveer 30 exemplaren was neergestreken in het Doove Gat, een terrein beheerd door het Zuid-Hollands landschap.

De eerste grutto's zoeken nog niet hun broedgebieden op. Zij contreren zich in ondiepe wateren zoals het Doove Gat bij Haastrecht, het helofytenfilter in polder Hoek bij Bergambachte en het Weegje bij Gouda. Vanaf dan gaat bij de mannetjes de mooie rode kleur van borst en hals ontstaan. De eerste weken vetten de grutto's op, voordat ze de polder intrekken om daar boven hun territorium hun kenmerkende baltsvluchten uit te voeren en hun terrein te verdedigen tegen concurenende mannetjes.

Foto door Peter Stam

De eerste nesten zijn eind maart te verwachten, met een piek in de tweede helft van april. Grutto's nestelen graag in elkaars nabijheid en in die van andere weidevogels om zo hun nesten gezamelijk te kunnen verdedigen tegen predators, zoals kraaien en meeuwen.

Geplaatst op 19 februari 2017