Bladkoning_Tilligte-Westerveld-_Johan Verloop_9 okt 2018

De vogeltrek is een van de meest indrukwekkende natuurverschijnselen. Ook in de Krimpenerwaard is er veel van te zien. Een zeldzame doortrekker is de bladkoning. Zes gram weegt-ie, minder dan een euromunt.

Controleer het maar, ik heb het nagewogen. In de Krimpenerwaard is de vogeltrek het beste zichtbaar langs de Lekdijk. Veel vogels volgen een rivier, omdat ze die gebruiken voor oriëntatie en soms een hekel hebben om een groot water over te steken. Op 6 oktober vond de jaarlijkse Euro Birdwatch plaats. Op zo’n dag verzamelen vogelwaarnemers op vaste punten door heel Europa zoveel mogelijk gegevens van doortrekkende soorten. De NVWK heeft een vaste trektelpost bij Hoekse Sluis. Op 6 oktober ging ik even langs. Ca twintig tellers gaven voortdurend soorten door die over de dijk en in een strook van ca 200 m aan weerszijden langstrokken. 15 vinken! 3 graspiepers! Een zanglijster! 12 boerenzwaluwen! Grote gele Kwikstaart! Die ochtend trokken 10.000 vinken langs, een record. Op andere dagen trokken ook zeldzaamheden langs zoals de Rode Wouw en de IJsgors. Ga in de trekmaanden (april, mei, september, oktober) zelf eens kijken, je bent altijd welkom.

 

Trektellen bij De Hoeksche Sluis, foto door Jaap Graveland


Maar in deze tijd kun je overal in de Krimpenerwaard trekvogels tegenkomen. Een vogelaar die bij ons op bezoek was ontdekte bij de buren in de bomen de zeldzame bladkoning. Die broedt in de naaldbossen van Siberië en overwintert ten zuiden van de Sahara. Hij leeft van bladluizen en ander kleine insecten die hij van de bladeren pikt. Toen ik rond zes uur thuiskwam, zat hij er gelukkig nog steeds: klein, groenig, zeer beweeglijk, verscholen tussen het blad. Juist die geringe grootte maakt hem speciaal. Het winterkoninkje weegt 9 gram. De bladkoning weegt slechts zes gram. Dus er gaan er drie in een brief. Die zes gram vliegt over Europa, over de Sahara, en in het voorjaar weer terug. De bladkoning is groots in zijn kleinheid.


Foto header: De Bladkoning van Johan Verloop
Tekst: Jaap Graveland

Geplaatst op 13 november 2018