Zwarte stern MO site

Op 16 mei berichtten we u dat de zwarte sterns weer terug waren en de eerste eieren waren aangetroffen op de in kolonieverband uitgelegde nestvlotjes. Inmiddels is het al weer eind juli en kunnen we de rekening opmaken, want de meeste zwarte sterns zijn met hun vliegvlugge jongen (meer dan 20 dagen oud) al weer vertrokken naar het IJsselmeer.

Overdag wordt daar gevist om weer energie op te doen (“opvetten”) voor de lange reis naar Namibië en ’s avonds zoeken ze, samen met de zwarte sterns uit Oost-Europa en Siberië en oa duizenden visdiefjes, massaal de slaappplaats op het opgespoten eiland De Kreupel op om te overnachten.

Van de 117 uitgelegde vlotjes werden er initieel 88 in gebruik genomen, maar door verstoring liep dat aantal al snel terug naar ruim 60 nesten. Het blijft altijd moeilijk om dat laatste getal exact te bepalen, omdat door verstoring elders er ook sprake was van hervestiging in onze koloniën waardoor het aantal bezette nesten weer steeg. Uiteindelijk hebben we in ieder geval ruim 75 vliegvlugge jongen geconstateerd en op dit moment hebben we in één kolonie, verrassend genoeg, nog steeds een viertal nesten met jongen. Uiteraard zal ook dit jaar een compleet verslag over de zwarte sterns worden opgenomen in het weidevogelverslag 2016.

Zwarte stern door Max Ossevoort

Geplaatst op 29 juli 2016