image1

Momenteel worden er volop jonge uilen gevonden. Tijdens het controleren van kerkuilkasten zijn tot nu toe negen broedgevallen gevonden. Er moeten nog veel kasten gecontroleerd worden, de verwachting is dat het record van 2016 (10 broedgevallen) verbroken gaat worden!

Tijdens de controles worden soms de schitterende adulte (volwassen) vogels aangetroffen. De kans daarop wordt met de dag kleiner, naarmate de jongen groter worden komt het moment dat de jongen de hele dag alleen gelaten worden door de ouders. Sommige aangetroffen adulten zijn geringd. Dat levert nuttige informatie op. Zo broedt er een kerkuil in Berkenwoude die zijn geboortegrond heeft in Gelderland; ca 85 km verderop!


Adulte kerkuil, foto door Robbert Koornwinder

De kastcontroles van de steenuilen zijn al afgerond. We troffen dit jaar acht broedgevallen aan,twee meer dan vorig jaar! Daar zijn we blij mee. Hier zijn de jongen inmiddels geringd.

Foto header; jonge steenuilen door Laura Pezolli

Geplaatst op 10 juni 2017