Porseleinhoen DJ Roest

Het begint misschien een beetje saai te worden, maar opnieuw is er een zeldzame vogelsoort gespot in het Doove Gat. Ditmaal gaat het om een juveniele (jonge) porseleinhoen.

De porseleinhoen is een zeldzame verschijning en heeft een verborgen levenswijze. Hij komt voor in moerasachtige biotopen; naast moerassen ook in natte uiterwaarden, randen met riet en zegge. Vooral in de ochtend en avond komt hij uit de beschutting van de vegetatie. Hij is zeer schuw en vlucht bij het minste vermeende gevaar weer tussen de begroeiing. 

In Nederland is het een schaarse broedvogel. De Nederlandse populatie werd in 2012 en 2013 geschat op 210-280 paar. De aantallen kunnen per jaar wel erg verschillen, omdat het broedresultaat afhankelijk is van de waterstanden de gebieden. Het is de vraag of de aanwezigheid van deze jonge vogel er op duidt dat er een broedgeval in het Doove Gat geweest is. Feit is dat nu voor het derde jaar op rij in de nazomermaanden een jonge porseleinhoen is waargenomen.

Foto door Dirk-Jan van Roest 

 

 

Geplaatst op 7 augustus 2016