Bokpalen Hans Kattenwinkel

In januari van dit jaar werden de bokpalen bij de boezemmolen No 6 bij het Doove Gat opnieuw bedraad. Het draad is niet meer aangesloten op het elektriciteitsnetwerk, maar speciaal aangebracht ten behoeve van de boerenzwaluwen om op te rusten. Een lid van de NVWK registreert dat de draden dit jaar inderdaad dagelijks door boerenzwaluwen worden gebruikt en maakte bovenstaande foto.

Zwaluwen gebruiken bovengrondse elektriciteitsdraden intens gedurende het broedseizoen in Nederland. Ze gebruiken ze als rustplaats na aankomst uit Afrika in het voorjaar, als post voor hun territoriumzang, vliegvlugge jongen wachten hier op hun ouders tot zij terugkomen van insectenjacht en de draden dienen als verzamelplaats voor hun vertrek naar het verre zuiden in het najaar. In het verleden stonden er in de Krimpenerwaard veel meer bokpalen met elektriciteitsdraden. Uit de bebouwde kom zijn bovengrondse elektriciteitsdraden al bijna overal verdwenen. Voor buitengebieden als de buurtschappen in de Krimpenerwaard zijn bokpalen niet alleen heel kenmerkend in het landschap. Het is van belang rustpunten voor de zwaluw in stand te houden of terug te brengen. Stedin voert het beleid dat nog bestaande bokpalen met bedrading waar mogelijk zullen blijven functioneren.

Max Ossevoort, voorzitter van de NVWK, coördineert een boerenzwaluwproject in de Krimpenerwaard en had al langer het idee om op locaties waar zwaluwen broeden, een aantal bokpalen met draden te plaatsen. Max kwam in gesprek met Dirk Nieuwstraten, lid NVWK en werkzaam bij Stedin, de netbeheerder voor gas en elektriciteit in o.a. Zuid-Holland. Zo ontstond het idee voor samenwerking en konden de mannen op zoek naar geschikte plekken voor bokpalen en bedrading. Bij Boezemmolen No. 6 van het Zuid-Hollands Landschap stonden vier functieloze palen, in het midden was één paal verdwenen. Een uitgelezen locatie om met nieuwe bedrading de zwaluwen een rust- en verzamelplaats terug te geven.

Uiteraard was het Zuid-Hollands Landschap direct enthousiast over het plan van Dirk en Max om de verdwenen vijfde bokpaal terug te plaatsen en bedrading in klassieke isolatoren op te spannen. Netbeheerder Stedin sponsorde de nieuwe paal, de uren die nodig waren voor het plaatsen van bedrading en isolatoren en het gebruik van een hoogwerker. Een prachtige inzet van het bedrijf voor de zwaluwen in de Krimpenerwaard!

Als tegenprestatie mag Stedin de palen op het terrein van het Zuid-Hollands Landschap gebruiken voor klimoefeningen. Werknemers van Stedin moeten op regelmatige basis oefenen met klimtuig om in bokpalen te kunnen werken. De niet-aangesloten palen op het molenterrein zijn ideale oefenpalen.

Foto header door Hans Kattenwinkel

Geplaatst op 31 augustus 2017