boerenzwaluw Erik

De nestkommetjes en plankjes die een paar maanden geleden zijn opgehangen door de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard om de boerenzwaluw een handje te helpen worden al volop gebruikt. Vanavond zijn 5 jongen geringd die op zo'n plankje geboren zijn.

Zoals u in de Waardvogel van april 2014 hebt kunnen lezen heeft de NVWK het initiatief genomen om te inventariseren hoeveel boerenzwaluwen er broeden in onze Krimpenerwaard. Hierbij hebben we uw hulp ingeroepen om via onze website te rapporteren waar u broedparen of bezette nestjes heeft aangetroffen. Ook hebben we de leden van respectievelijk ANV Weidehof en LTO-Noord Krimpenerwaard via hun bestuur gevraagd aan het onderzoek mee te willen werken

Zoals hierboven al vermeld vragen we u om nog eens goed in uw omgeving te speuren en uw bevindingen via de website te rapporteren.

Foto: Erik Kleyheeg

Geplaatst op 12 juni 2014