1 Boerensloottelling

De Vlinderstichting nodigt leden van de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard uit om mee te doen met de Boeren-Sloot-Telling. Dit is een nieuw project wat De Vlinderstichting dit jaar start in Zuid-Holland en ook in enkele andere provincies.

Het gaat om het jaarlijks in augustus monitoren van sloten met krabbenscheer, op terrein van boeren. Dit gebeurt in overleg, met toestemming van een boer. Deels valt deze monitoring samen met de monitoring van het nieuwe stelsel voor agrarisch natuurbeheer. De provincie Zuid-Holland (en andere provincies) wil de gegevens gebruiken voor evaluatie van agrarisch natuurbeheer en het afsluiten van pakketten op het gebied van slootbeheer en insectenvriendelijk graslandbeheer. Tegelijkertijd vormt de monitoring onderdeel van de lopende landelijke libellen- en vlindermonitoring (NEM).

Om meer mensen te interesseren wil De Vlinderstichting informatie hebben over drie redelijk makkelijk te herkennen soorten, namelijk groene glazenmaker, argusvlinder en krabbenscheer. Voorkennis is niet nodig, je leert deze libel, vlinder en plant herkennen tijdens de wandeling/workshop op 28 juni. De bedoeling is dat je in augustus een paar keer gaat tellen.

Henk de Vries van De Vlinderstichting schrijft: “Om in contact te komen met boerennatuurgeïnteresseerden houd ik dinsdag 28 juni een wandeling/workshop in polder De Nesse. Ik ben niet de grootste deskundige in libellen, maar werk al jaren met de groene glazenmaker en kan breed uitleg geven over sloten, libellen, groene glazenmaker, argusvlinder en krabbenscheer.

In augustus is het weidevogelseizoen ten einde, misschien vinden juist weidewachters het leuk om dan nog weer het land in te kunnen om te tellen.”

Tijdstip

Programma

16.00

Start wandeling langs sloten in Polder De Nesse

18.30

Hapje bij Theetjetiendweg Ouderkerk a/d IJssel

19.00

Presentatie over planten en insecten rond de boerensloot

en het herkennen van libellen

20.15

Uitleg over de Boeren-Sloot-Telling

20.30

Sluiting

 

 

Begeleiding, informatie en opgeven via Henk de Vries:

henk.devries@vlinderstichting.nl, 0317-467346

Geplaatst op 18 juni 2016