Slagenlandschap Marije Spruit

De afgelopen tijd hebben De Vlinderstichting, ministerie van EZ, Rijkswaterstaat, IPO, WUR en de groene organisaties IVN, BoerenNatuur, SoortenNL en LandschappenNL actief ingezet om meer aandacht en waardering te krijgen voor ‘groene vrijwilligers’: mensen die actief meehelpen aan natuurbescherming door bij te dragen aan bijv. onderzoek en monitoring, landschapsonderhoud of voorlichtingsactiviteiten. Daarover hebben zij intensief contact gehad met de provincies en de rijksoverheid. Dit heeft tot nu toe geresulteerd in een Manifest ‘De kracht van de groene vrijwilliger’, dat zij samen met Rijk en provincies hebben ondertekend, zie hiernaast.

Groene vrijwilligers zijn belangrijk voor de instandhouding en beleving van natuur en landschap in Nederland. De maatschappij verandert echter razendsnel en dat heeft effecten op de groene vrijwilligerswereld. Om de inzet van mensen voor hun groene omgeving te behouden en te versterken moeten we meebewegen met de maatschappelijke trends, zoals vergrijzing, digitalisering en de opkomst van burgerparticipatie. Zo maken we het belangrijke vrijwilligerswerk toekomstbestendig.

Op 9 mei wordt met overheden, wetenschap én vrijwilligersorganisaties bedacht hoe het groene vrijwilligerswerk het beste versterkt kan worden.

Geplaatst op 3 mei 2017