csm_foto-website_e66acf9124

De gemeente Krimpenerwaard wil tot 4.000 extra woningen bouwen verspreid door Krimpenerwaard om daarmee een brug naar Ridderkerk ‘binnen te halen’. 4.000 extra woningen, naast de 3.000 uit de Woningvisie, nog steeds 7.000 in totaal. Bewoners worden nauwelijks betrokken of geďnformeerd en in de zomer valt een besluit. Joep Vermaat, actief NVWK-lid en weidevogelbeschermer, heeft een mail gestuurd naar gebiedsbod@krimpenerwaard.nl en deze brief voorgelezen in de Raadsvergadering op 18 maart in Lekkerkerk. De NVWK nodigt u uit om ook uw standpunt naar gebiedsbod@krimpenerwaard.nl te mailen! Wellicht kunt u zich laten inspireren door de teksten van Joep hieronder.

"Nadat ik vorige week 11 maart terugkeerde van de inspraakavond in Bergambacht had ik niet het gevoel dat ik mijn standpunt voldoende naar voren heb kunnen brengen. Met deze inbreng hoop ik dit alsnog te kunnen doen.

Al een tijd volg ik met stijgende verbazing de ontwikkelingen rond de nieuwe oeververbinding en een vinexhoeveelheid aan huizen in de polder. Daarin stoort mij vooral het haastige karakter van het hele proces. Allereerst is deze kwestie door de gemeenteraad heen geforceerd op een moment dat het college koud enkele maanden zat en bovendien al bijna gevallen was. Zonder dat dit voorstel ooit in de verkiezing aan de burger is voorgelegd en dat terwijl die avond eind vorig jaar werd gezegd dat er over gevoelige onderwerpen geen definitieve beslissingen zouden worden genomen. Niet veel later werd de aanzet tot de bieding met een krappe meerderheid aangenomen.

Drie maanden later is de volgende acte alweer even onderweg. Er worden drie avonden georganiseerd waar aanwezigen wordt verzocht vooral positieve argumenten te verzinnen om onze kandidaat van deze beautycontest aantrekkelijker te maken. Dit lijkt me een bedenkelijke gang van zaken en het is storend te zien dat het college hiermee lijkt weg te komen omdat de gemiddelde burger niet alert en op de hoogte is.

Wat vooral opviel aan de avond was hoe weinig burgers er zijn komen opdagen. Er waren in Bergambacht hooguit zestig aanwezigen, van wie een groot deel ambtenaren en leden van de gemeenteraad, wethouders en ondersteunende entourage. Welgeteld waren er zeventien gewone burgers aanwezig, de avond werd bestempeld als goed bezocht. Ik neem aan dat dit goed uitkomt, hoe minder mensen er weet van hebben, hoe minder kritiek en later kan je altijd roepen dat de burger is geraadpleegd en instemde. Inhoudelijk verliep de avond net zo, er was beperkte ruimte tot het stellen van plenaire vragen en kritische vragen die werden gesteld werden weggewimpeld naar thematafels. Eenmaal aan zo'n tafel verliep het proces sturend, storend, chaotisch en gehaast en werden vragen buiten thema’s om niet beantwoord. Ook werd uitdrukkelijk verzocht om vooral na te denken over de toekomst en over wat voor goeds de nieuwe situatie met brug en extra woningen ons zou brengen.

Begin jaren zeventig ben ik in Rotterdam geboren, maar ik ben opgegroeid in deze waard, en heb hier als kind vijftien jaar gewoond. Daarna verbleef ik in Den Haag en Rotterdam en ben met een heel gezin weer in Lekkerkerk teruggekeerd. Sinds ik hier weer woon ben ik omgeving, natuur, geschiedenis en de mensen in deze streek gaan herwaarderen. We wonen hier als op een eiland, we zijn trots op de Krimpenerwaard omdat het zo'n unieke plek is in Zuid-Holland, Nederland en de rest van de wereld. Een van de weinige plekken in de randstad waar nog niet veel verpest is. Daar kan met dit voorstel een einde aan komen.

Nu zult u zeggen, daar heb je er weer zo een die alles bij het oude wil houden. Iemand die geen oog heeft voor de grote uitdagingen waarvoor we staan. Toch ligt het er maar net aan welke uitdagingen je belangrijker vind. Als we de bieding winnen en er daadwerkelijk duizenden woningen en een oeververbinding naar Ridderkerk en Rotterdam komt dan durf ik wel een voorspelling doen van gevolgen: extra verkeer, meer dan de omgeving kan verdragen; grootstedelijke problematiek in de vorm van criminaliteit en sociale achterstand; verdere achteruitgang voor kleine ondernemers omdat veel meer mensen uitwijken naar de stad; meer vervuiling; grotere uitdaging voor het halen van energie en klimaatdoelen doordat er meer mensen komen wonen; een streep door het toch al fragiele natuurbeheer op meerdere plaatsen in de waard; verdere groei van grote logistieke bedrijven, die nog meer druk en overlast zullen geven aan de dorpskernen en wegen; meer verkeersongelukken; vernieling van authentieke landschap zoals je dat ziet bij onze buurgemeenten.

Punten die ik vorige week onder het voetlicht heb tracht te brengen en die ook uitgevoerd kunnen worden zonder dat de bieding succesvol is en die kunnen leiden tot verbetering van milieu, welzijn en biodiversiteit: lightrail naast het tracé van provinciale wegen; frequente busverbindingen; verder motiveren van inwoners tot meer bewegen, door meer gebruik van fiets; delen van elektrische (zelfrijdende?) autos; stimuleren van natuur inclusief boeren; alle bestaande boeren helpen met het vervangen van schuurdaken door zonnepanelen; het plaatsen van windmolens op strategische locaties buiten natuurgebieden en bebouwde kom; bedrijventerreinen renoveren en voorzien van zonnepanelen of andere klimaatneutrale oplossingen; stimuleren van duurzaam hergebruik van stalmest; alternatieve vormen van landbouw voor een toekomst met meer water.

Mijn vrouw en ik brengen in Lekkerkerk drie kinderen groot. Daarvan zijn er twee op weg naar een academische carrière, zij fietsen samen met mijn vrouw vrijwel dagelijks door de polder naar Rotterdam en terug. Ze zijn hier vitaal, sterk en slim geworden. Als over tien jaar daar een brug ligt, omringd door karakterloze woonwijken, dan weet ik bijna zeker dat ze nooit meer zullen terugkeren. Het is het open karakter en de gemoedelijke inslag van deze plek die de Krimpenerwaard zo aantrekkelijk maakt. Dit zal met het doordrammen van de bieding naar de knoppen worden geholpen en het zou me verbazen als niet meer mensen hierover zo denken. Alleen houdt u veel inwoners door deze schimmige aanpak in het ongewisse. U laat de trotse bewoners, cultuur en natuur van de Krimpenerwaard in de steek en dat maakt me kwaad en verdrietig."

 

Geplaatst op 20 maart 2019