694

We lichten hier drie punten toe: 1) de gemeenten Krimpenerwaard en Krimpen ad IJssel lichten hun bewoners niet goed voor over de gevolgen van een oeververbinding naar Ridderkerk, 2) de vervoersondernemers lijken alleen aan eigen belang te denken en 3) er is een plan dat wl tot filevermindering leidt. We gaan hierover de publiciteit zoeken want we vinden het zeer kwalijk dat de gemeenten de bewoners vertellen dat de ontsluiting van de Krimpenerwaard verbetert, terwijl uit onderzoek blijkt dat het tegendeel het geval is.

1) Gemeenten lichten bewoners niet goed in
In de zomer wordt een besluit genomen over het oplossen van het verkeersknelpunt van Brienenoordbrug. Daarbij wordt gekozen voor één van de twee mogelijke oplossingen: een nieuwe oeverbinding naar Feijenoord of een van Ridderkerk naar de Krimpenerwaard. De verbinding naar Feijenoord scoort het best op de gekozenn criteria waaronder ontlasting van de van Brienenoordbrug. De gemeente Krimpenerwaard heeft daarom een gebiedsbod ingediend: de bouw van 4000 extra woningen, om financieel bij te kunnen dragen aan een oeververbinding en als gebaar naar Rotterdam. De NVWK heeft in inspraakreacties aangegeven waarom we dit een slecht doordacht plan vinden, waarbij bovendien de bewoners niet zijn betrokken.
Ondertussen zijn we in de gelegenheid geweest ons verder in de materie te verdiepen en hebben we de verkeersstudie erbij gepakt die voor de verkenning van oplossingen voor de van Brienenoordbrug is gemaakt: zie ‘Resultatennota pre-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam.pdf' op:
https://mrdh.nl/…/mirt-verkenning-oeververbindingen-regio-r…

Op p. 30 is te lezen dat de oeververbinding naar Ridderkerk bijdraagt aan de verlichting van de fileproblematiek van de van Brienenoordbrug en de ontsluiting uit de richting van Capelle. Maar er staat ook dat ontsluiting vanuit de Krimpenerwaard juist sterk vermindert, oa doordat veel mensen vanuit Capelle deze oeververbinding plus de Algerabrug gaan gebruiken. Er staat ook dat forse problemen ontstaan op de N210. Dit alles is dus nog zonder de 4000 extra woningen.
Dit is hét basisrappport voor verkeer in de verkenning. Maar in het eigen rapport dat de gemeente voor het gebiedsbod heeft laten opstellen is daarover niets te vinden (zie foto rechts hieronder): p. 75 van ‘190326_Gebiedsbod Krimpenerwaard_DEF CONCEPT_bijlagen’. Dit rapport kunt u downloaden van de gemeentesite, bij de raadsstukken van 2 april: https://ibabsonline.eu/Kalender.aspx?site=krimpenerwaard

De gemeente heeft vanaf het begin aangegeven dat de ontsluiting door deze oeververbinding juist verbetert, maar dat is dus onjuist. Dat vinden wij heel ernstig.

2) De transportondernemers.
De ondernemers pleiten ook heel sterk voor een brug naar Ridderkerk en ook zij doen het voorkomen alsof de ontsluiting voor de bewoners verbetert. Zie https://www.ad.nl/…/vervoerders-wij-willen-een-brug-naar-d…/

En: https://www.ad.nl/…/krimpenerwaardbrug-lost-meer-problemen…/

De ondernemers leggen niet uit hoe zij dit onderbouwen. Mogelijk biedt de brug hun wel kansen omdat ze hun vrachtwagens buiten de spits laten rijden. Dat doen ze nu ook al zoveel mogelijk. Maar voor de meeste bewoners is dat lastig, anders zouden ze het nu ook al doen. En zou een extra brug überhaupt niet nodig zijn.
Het is dus bepaald niet chic naar de bewoners van de Krimpenerwaard.

3) Er is een beter plan voor de Krimpenerwaard
Er is een alternatief dat wél tot betere ontsluiting van de Krimpenerwaard leidt, namelijk een extra brug over de Hollandse IJssel ter hoogte van Stormpolder. Deze brug is veel korter dan een brug naar Ridderkerk en is dus veel goedkoper. Bekostiging van de brug door de bouw van extra woningen is dan niet nodig. De brug trekt veel minder verkeer uit de richting van Capelle aan. Het verkeer kan kiezen tussen een route via de Algerabrug of de nieuwe brug dus er is veel minder oponthoud dan nu als een schip moet passeren. Deze oplossing staat niet in de verkenning-oeververbindingen omdat die vooral is gericht op het ontlasten van de van Brienenoordbrug. Daar draagt deze brug weinig aan bij. Maar een extra oeververbinding naar Feijenoord is daarvoor sowieso een veel betere oplossing. Dat was, een andere conclusie uit het verkeersrapport.

Wij vinden het zeer kwalijk dat de gemeenten hun bewoners verkeerd inlichten, zullen gemeenten en provincie hierover aanspreken en gaan hierover de publiciteit zoeken.

Inlichtingen bij de voorzitter van de NVWK, Jaap Graveland: jaap.graveland@nvwk.nl

Geplaatst op 27 mei 2019