JC

In de Waardvogels verschijnen regelmatig interviews. Dit vinden wij dermate interessant en van toegevoegde waarde dat wij ze een speciale plaats op deze site hebben gegeven. Ook de interviews met Joke die eens in de maand uitgezonden worden op Radio Capelle hebben hier een plekje.

Interview van Joke Colijn op Radio Capelle op 26 juli 2017

In de Krimpenerwaard zijn vier uilensoorten vaste bewoners. Joke vertelt in dit interview over de bos-, steen-, rans- en kerkuil. Het aantal broedgevallen van de ransuil wordt dit jaar geïnventariseerd door de uilenwerkgroep. Jonge ransuilen maken een heel specifiek geluid; lijkend op schommels die piepen. Wanneer u dit hoort, vraagt de nvwk u dit te melden via uilenwerkgroep@nvwk.nl.

Interview van Joke Colijn op Radio Capelle op 28 juni 2017

In deze podcast van 28 juni uit Hitland Magazine bij Omroep Zuidplas en Radio Capelle vertelt Joke over zomersnoei van fruitbomen en over de nieuwste editie van hun blad De Waardvogel.

Interview van Joke Colijn op Radio Capelle op 27 april 2017

Joke vertelt uitgebreid over de BTS-telling die afgelopen zaterdag gehouden is en de zaken die momenteel spelen en van belang zijn voor weidevogels. Ook vraagt Leo naar de inhoud van de Waardvogel die in april verschenen is. Hier kunt u het interview beluisteren.

Hoezo Groenste Stad?

In 2016 werd Krimpen aan den IJssel verkozen tot Groenste Stad. Een van onze leden, de heer Wim van den Bremen die in Capelle aan den IJssel woont, heeft geen goede ervaringen met zijn gemeente als Groenste Stad van Nederland. Hij schreef ons daarover een brief, die boven het vraaggesprek staat. Hij besluit de brief met de wens dat het de Krimpenaren lukt om vooral in de uitvoering van het groenbeleid veel te verbeteren. Joke Colijn werd hierdoor geprikkeld om persoonlijk na te gaan vragen bij de gemeente Krimpen aan den IJssel hoe men daar invulling geeft aan de titel, en maakte in april 2017 een afspraak met de heer Jan Soede, Adjunct-directeur Ruimte. De acht vragen die zij heeft gesteld zijn gedistilleerd uit stukken brieftekst van Wim. 

Interview van Joke Colijn op Radio Capelle in maart 2017

Aan de orde kwamen de cultuurhistorische elementen zoals het slagenlandschap, blauwgraslanden, slootkanten met kenmerkende oeverbegroeiing en waterplanten als krabbenscheer, wat belangrijk is voor groene glazenmaker en de zwarte stern, waarvoor de NVWK nestvlotjes uitwerpen. Ook cultuurhistorisch elementen zijn de monumentale boerderijen, waarbij kenmerkende vogelsoorten horen, waarvoor het erfvogelproject is opgericht.

Leo vraagt of de NVWK nog samenwerkt met andere organisaties, waarop Joke uitlegt waarom samenwerking erg belangrijk is en met welke organisaties de NVWK samenwerkt. Beluister het gehele interview hier.

Interview met Warner Reinink

Na zeven jaar gaat Warner Reinink vertrekken als Regiohoofd Veenweiden bij het Zuid-Hollands Landschap. Joke Colijn interviewde hem over zijn werk, de dingen die Warner heeft kunnen realiseren en de problemen die er spelen in het Veenweidegebied. Dit is de uitgebreide versie van het gesprek wat verscheen in de Waardvogel van februari 2017.

Interview van Joke Colijn op Radio Capelle op 22 februari 2017

Leo van Harrewijen vroeg Joke waarom de Krimpenerwaard zo mooi is, wat de NVWK doet voor haar leden en hoeveel een lidmaatschap kost. Uiteraard kwam het weidevogelprobleem aan de orde. Verder vroeg hij Joke wat het mooiste plekje van de Krimpenerwaard is. In het vervolg zal Leo elke vierde woensdag van de maand Joke spreken over de Krimpenerwaard en de NVWK. Het interview kunt u hier afluisteren.

Interview met biologische (kaas)boeren Willy en Chris Boogaerdt

Chris en Willy boeren biologisch. Zij boeren met een gesloten kringloop, dwz zoveel mogelijk van je eigen bedrijf gebruiken: dierlijke mest op je eigen bedrijf afzetten, geen bestrijdingsmiddelen en geen kunstmest gebruiken. Gezien onze activiteiten met weidevogels, natuurinclusief boeren en het initiatief voor weidevogelmelk zijn zij gevraagd of ze openstonden voor een interview voor in de Waardvogel. Zie hiernaast voor het complete interview.

Muskusrattenbeheer, vraaggesprek over een bijzonder beroep

Over muskusrasttenbeheer bestaan al jaren vele misverstanden. In dit uitgebreide interview komen alle aspecten van muskusrattenbeheer aan de orde. Het interview kunt u hiernaast downloaden. 

Rondje kaasboeren

Joep Vermaat bezocht met vrouw en dochter, samen met Joke Colijn een aantal kaasboeren in de Krimpenerwaard. Zij stelden een aantal vaste vragen en kwamen tot opmerkelijke ontdekkingen. Het resultaat van deze ronde kunt u hiernaast lezen.

Interview met dr. E. Kleyheeg over zijn promotieonderzoek 

In december 2015 interviewde Arie Dorsman onze voormalige vogelcoördinator Erik Kleyheeg. Erik is op 23 september 2015 gepromoveeerd tot doctor in de biologie met zijn onderzoek naar zaadverspreiding door de wilde eend. Hiernaast kunt het verslag van dit interview lezen.

Natuur als systeem, interview met Rudi Terlouw

Twintig jaar was Rudi Terlouw bij het Zuid-Hollands Landschap werkzaam, voornamelijk als regiomanager Veenweiden. Januari 2014 interviewde Arie Dorsman hem. Vragen als "Hoe zie je natuurontwikkeling samengaan met het veehouderijbedrijf in de Krimpenerwaard?" zijn nog altijd actueel. Hiernaast kunt u het interview lezen.

 

 

 

 

Geplaatst op 17 november 2016