JC

Voor de Waardvogel hebben we een aantal interviews gehouden. Deze vonden wij dermate interessant en van toegevoegde waarde dat wij ze een speciale plaats op deze site hebben gegeven.

Interview met Warner Reinink

Na zeven jaar gaat Warner Reinink vertrekken als Regiohoofd Veenweiden bij het Zuid-Hollands Landschap. Joke Colijn interviewde hem over zijn werk, de dingen die Warner heeft kunnen realiseren en de problemen die er spelen in het Veenweidegebied. Dit is de uitgebreide versie van het gesprek wat verscheen in de Waardvogel van februari 2017.

Interview met biologische (kaas)boeren Willy en Chris Boogaerdt

Chris en Willy boeren biologisch. Zij boeren met een gesloten kringloop, dwz zoveel mogelijk van je eigen bedrijf gebruiken: dierlijke mest op je eigen bedrijf afzetten, geen bestrijdingsmiddelen en geen kunstmest gebruiken. Gezien onze activiteiten met weidevogels, natuurinclusief boeren en het initiatief voor weidevogelmelk zijn zij gevraagd of ze openstonden voor een interview voor in de Waardvogel. Zie hiernaast voor het complete interview.

Muskusrattenbeheer, vraaggesprek over een bijzonder beroep

Over muskusrasttenbeheer bestaan al jaren vele misverstanden. In dit uitgebreide interview komen alle aspecten van muskusrattenbeheer aan de orde.

Rondje kaasboeren

Joep Vermaat bezocht met vrouw en dochter, samen met Joke Colijn een aantal kaasboeren in de Krimpenerwaard. Zij stelden een aantal vaste vragen en kwamen tot opmerkelijke ontdekkingen. Het resultaat van deze ronde kunt u hiernaast lezen.

 

 

 

 

Geplaatst op 17 november 2016