Wilgen knotten_Max Ossevoort

Veel mensen maken zich zorgen over de natuur. De overheid heeft de laatste jaren sterk bezuinigd op natuur; het gaat slecht met de weidevogels en een aantal erfvogels. Er is veel goodwill voor natuur, maar veel mensen voelen zich machteloos. Laatst vroeg iemand me: wat kan ík nu doen? Het antwoord: veel, en meer dan je denkt. Maar doe het dan ook!

Je kunt veel bereiken in het stemhokje. Door de decentralisatie bepalen provincie en gemeenten 95% van het natuurbeleid. Maar de opkomst bij de provinciale en gemeentelijke verkiezingen was slechts 55%. Onder die 45% (!) niet-stemmers zitten vast veel natuurliefhebbers. Jammer. Ons hoogheemraadschap bepaalt de waterstanden, belangrijk voor onze weidenatuur, beheert de waternatuur en veel bermen. Er deed een groene partij mee in 2015. De verkiezingsopkomst was 40%... Partijen in de gemeenteraad nodigen je regelmatig uit om mee te denken; kijk daarvoor op de gemeentepagina van de weekkranten! Het woord natuur komt in de partijprogramma’s niet voor. Laat je groene stem dus horen.

Maar de wereld is groter dan het stemhokje. Door een simpel lidmaatschap help je een lokale natuurvereniging met het tellen van weidevogels, zeldzame planten, waterleven, met erfinrichting, landschapsbeheer en advisering daarover, met het verbeteren van het natuurbeleid van gemeente, provincie en hoogheemraadschap. De NVWK heeft 800 leden en is daarom een serieus en deskundig aanspreekpunt voor deze overheden. Die hebben echt niet de wijsheid in pacht en nodigen ons steeds meer uit tot ‘meedenken’.

Nog beter, doe mee met activiteiten. De bomenridders (www.bomenridders.nl) voorkwamen dat de provincie alle bomen kapten binnen 4,5 m van de provinciewegen. Natuurmonumenten en zusterorganisaties hielden onzalige bouwplannen voor de kust tegen. Vraag je af wat je leuk vindt, wat je goed kan; vrijwilligerswerk moet energie geven. Er is altijd een match te vinden met wat nodig is.

 Cursus erfinrichting voor erfvogels, foto door Max Ossevoort

 

Nestakastjes maken met de jeugd, foto door Max Ossevoort

 

Excursie waterleven, foto door Jaap Graveland

En het mooiste is: mensen die actief worden, zich inzetten voor een goed doel, blijken daar gelukkiger van te worden. Prettige feestdagen en een goed Nieuwjaar.

Reacties naar column@nvwk.nl. Natuur dichtbij: www.nvwk.nl

Foto header; wilgen knotten, foto door Max Ossevoort

Geplaatst op 22 december 2016