Screenshot_2017-05-19-11-50-46

Het Zuid-Hollands Landschap wil graag weten welke vogels er voorkomen in zijn nieuw ingerichte natuurgebied op De Zaag. Een aantal NVWK-leden wilden vogels leren tellen. De combinatie was snel gevonden: op zaterdag 13 mei stonden we om 7.00 uur klaar voor onze eerste telling.

Ik schreef al eerder wat een mooi en interessant gebied De Zaag is geworden na de aanleg van een aantal nevengeulen voor een betere waterafvoer door de Lek. Dus we waren ook wel nieuwsgierig wat we zouden aantreffen. Het eerste wat opviel is dat het Zuid-Hollands Landschap bezig is met een grondige opruimactie: in een groot deel van het gebied is het plastic afval opgeruimd. Hulde!

Links; ijsvogel, foto door Hans Stoel: rechts: screenshot van het invoerprogamma Avimap met wat waarnemingen in de Kleine Zaag door Jaap Graveland

Vogels tellen is niet alleen leuk, het is ook nuttig: de gegevens worden veel gebruikt voor het natuurbeheer en –beleid. Maar dan moeten de tellingen wel vergelijkbaar en van voldoende kwaliteit zijn. Daar zorgt Sovon voor. Dat is een landelijke organisatie die het inventariseren van vogels door vrijwilligers coördineert, de gegevens beheert en erover rapporteert. Sovon heeft een telmethode voor broedvogels en een heel handige app ontwikkeld, Avimap. Daarmee kun je waarnemingen met een tablet of mobiel in het veld invoeren. Je moet een gebied ca. zes keer bezoeken, waaronder één keer ’s nachts voor de rallen en de uilen. Aan het eind van het seizoen berekent een programma het aantal broedparen op basis van je tellingen. Het programma gebruikt kennisregels over verplaatsingsafstanden van een vogelsoort om waarnemingen op verschillende dagen en verschillende plekken al of niet samen te voegen. We voerden 195 waarnemingen in van in totaal 39 vogelsoorten! Bijzonderheden waren zeven Cetti’s zangers (vroeger heel zeldzaam maar door milde winters met een opmars bezig), een ijsvogel, blauwborst, groene specht en aantal grasmussen. En heel veel zomerklokjes, een bijzondere en mooie getijdensoort die hier echt thuis hoort.

Eén nadeeltje. De meeste vogels zingen vooral rond zonsopgang, dus je moet vroeg op voor een goed telresultaat. 

 

 

Geplaatst op 25 mei 2017