Velduil Hans Stoel slideshow

Op het moment dat ik dit schrijf, op 19 maart, zitten er al twee maanden twee velduilen in de weilanden bij Krimpen aan de Lek. Veel mensen hebben er al plezier aan beleefd, van ervaren waarnemers tot gewone wandelaars. Kijk op www.krimpen.waarneming.nl of ze er nog zitten en ga kijken. Ze zijn zeldzaam en uniek. En ze kunnen elke dag vertrokken zijn.

Overdag rusten ze in het gras en zijn ze onzichtbaar, maar tegen de avond gaan ze op jacht. Hun vleermuisachtige vlucht is mooi te zien vanaf het fietspad ten zuiden van de surfplas of vanaf de Tiendweg noordwestelijk van Krimpen aan de Lek. Velduilen zijn erg zeldzaam geworden, vooral door biotoopverlies. Ze broeden nu bijna alleen nog maar in de duinen op de Waddeneilanden. Het zijn heel bijzondere uilen, doordat ze vooral overdag jagen, enorme afstanden afleggen op zoek naar muizenrijke gebieden en omdat ze op de grond broeden. Dat ze in Krimpen pas zo laat op de dag gaan jagen is eigenlijk opmerkelijk voor velduilen. Kennelijk is het daar makkelijk muizen vangen.

Velduil op hek door Paul Schrijvershof

Ze vliegen door heel Europa op zoek naar gebieden met veel muizen. In 2014 was er een muizenplaag in Nederland. Opeens doken er overal velduilen op. In Friesland broedden er zestig, vaak gewoon in wat lang gras aan de kop van een perceel grasland. In andere jaren zaten er hoogstens vijf paar. Het is goed mogelijk dat al deze uilen het jaar ervoor in Rusland broedden, of in Noord-Scandinavië. In 2015 was de muizenstand weer ingestort en waren de velduilen weer verdwenen.

Jagende velduil door Hans Stoel

In 2014 heeft er mogelijk één paar gebroed in de Krimpenerwaard. Eerdere broedpogingen van de velduil zijn niet bekend. Het aantal ‘gewone’ waarnemingen van velduilen per jaar is op de vingers van één hand te tellen. En altijd is de uil er één, hoogstens twee dagen. Dus ga, voor het te laat is.
Reacties naar: column@nvwk.nl. Voor meer natuur dicht bij huis: www.nvwk.nl.


Foto header door Hans Stoel

Geplaatst op 31 maart 2016