Zeearend jong_Duursche Waarden_

We waren drie weken in Canada. Het was prachtig: Vancouver Island, de beroemde nationale parken van Banff en Jasper. Beren, walvissen, zeearenden, enzovoort. De grote tamheid van veel dieren daar zegt ook iets over kansen voor de Nederlandse natuur.

Schubben dwarrelden neer tussen op het strand spelende kinderen. In een spar 15 m boven hen zat een Bald Eagle (Amerikaanse zeearend) een vis te eten. Een week ervoor voelden we de ademspray van een bultrugwalvis op onze wangen. Een paar dagen later zagen we een zwarte beer bessen eten in de wegberm. Hij liep daarna rustig tussen de mensen en hun haastig geparkeerde auto’s door naar de overkant. Het was mooi in Canada.

We kennen die tamme wilde dieren van veel Amerikaanse en Afrikaanse natuurparken. Maar ook van Nederland: sommige vossen en de damherten in de duinen bij Haarlem zijn bijna handtam geworden. Toch is het beeld dat icoonsoorten zoals de zeearend, visarend en kraanvogel schuw zijn en daarom nu alleen broeden op slecht toegankelijke plekken in grote natuurgebieden. Zoals in de Biesbosch. En dat er in Nederland daarom maar plaats is voor 25 paar zeearenden. Ik geloof daar niets van. De Amerikaanse Zeearend is echt geen minder schuwe soort dan zijn Europese broer. De slechtvalk broedde eerst ook alleen in uitgestrekte bossen, nu zit hij midden in onze steden. Het gaat erom dat mensen wegblijven bij de nesten en dat de vogels de tijd krijgen om te leren dat mensen inderdaad altijd afstand houden.

Mensenbeheer is voor deze soorten intussen belangrijker dan natuurbeheer. Bijvoorbeeld door het graven van een kreek waarachter arenden veilig kunnen broeden. Zeearenden broeden al op 15 km afstand in de Biesbosch. In de Delta verblijven jonge paren die de komende jaren gaan broeden. Let maar op, in tien jaar kunnen ze broeden langs de Lek of in een eendenkooi.

Ga mee op excursie naar het Deltagebied op 3 september. Zie www.nvwk.nl. De zeearend gaan we zeker zien. Reacties naar: column@nvwk.nl.

Foto door Erik Veldkamp; onvolwassen zeearend boven de Duursche Waarden in Overijssel. Volwassen zeearenden zijn herkenbaar aan hun witte staart. Zeenarenden broeden vanaf hun vierde jaar.

Geplaatst op 20 augustus 2016