Torenvalk Peter Stam

Een sperwer ijlt met 60 km per uur door een gat in de heg, de torenvalk ziet de uv-straling van muizenurine en spoort zo prooien op, een slechtvalk duikt met 300 km per uur naar zijn prooi: roofvogels spreken tot de verbeelding. En ze zijn dichter bij huis dan ooit.

Want het gaat weer een stuk beter met onze roofvogels. Door vervolging en vergiftiging met pesticiden waren veel roofvogels sterk afgenomen en verdwenen havik en slechtvalk bijna uit ons land. Tegenwoordig is de havik, van oorsprong een bosbewoner, zelfs in onze open polder geen ongewone verschijning meer. Hier wat schattingen van het aantal broedparen in de Krimpenerwaard: buizerd 50, torenvalk 25, boomvalk 8, havik 8, sperwer 6, bruine kiekendief 10. De buizerd broedt in bosjes en bomenrijen verspreid door de polder, of in een houtsingel vlak bij een woning in het buitengebied. Torenvalken broeden bij ons vooral in nestkasten, soms gewoon aan de gevel van een huis. Kiekendieven broeden in stukjes rietland en ruige oevers van brede vaarten verspreid door de Krimpenerwaard. De andere soorten zijn lastiger op te sporen.

Bijna vliegvlugge jonge torenvalken in de nestkast, de nestkast aan de gevel net onder de dakoverstek en een net uitgevlogen jonge torenvalk (foto’s: Hans Tielkemeijer)

Het gaat niet allemaal goed. De torenvalk neemt al jaren af, waarschijnlijk doordat er vanwege de natte winters minder veldmuisplagen optreden van vroeger. Nesten van andere soorten gaan soms verloren door onoplettendheid of onverschilligheid en een enkele keer wordt een nest vernield.

Nieuwe roofvogelwerkgroep

Door inventarisatie van broedparen, nestkasten (torenvalk, slechtvalk) en voorlichting kunnen we de vogels helpen. Daarom heeft de NVWK een nieuwe roofvogelwerkgroep opgericht, met een leuke mix van jeugd en volwassenen. Op de kennismakingsexcursie op 25 maart fietsten we langs nest bouwende bruine kiekendieven en lieten haviken en torenvalken zich goed bekijken in de buurt van hun nesten. Hopelijk kunnen we binnenkort het eerste broedpaar van de slechtvalk verwelkomen, op een oud kraaiennest hoog in een hoogspanningsmast...

De komende jaren gaan jullie meer horen over de roofvogels in de Krimpenerwaard! Reacties, en als je lid wilt worden van de werkgroep: mail naar column@nvwk.nl. Meer natuur op www.nvwk.nl

 

Geplaatst op 20 april 2017