Ransuil Huig Bouter

De uilenwerkgroep heeft het aantal broedparen weer geteld. Dat deden we aan de hand van roepende jongen (“piepende schommels”). In een persbericht riepen we bewoners op ons te helpen. Met succes.

De ransuil neemt al lange tijd af, door vermindering van de muizenstand op het platteland, maar vooral door predatie door de talrijker wordende havik. Gelukkig blijft de stand de laatste jaren stabiel. In 2014 voerden we in de Krimpenerwaard een telling uit, dit jaar deden we dat opnieuw. Meestal worden broedvogels geïnventariseerd door het aantal zingende of roepende mannetjes te tellen. Maar ransuilmannetjes roepen weinig en zacht. Gelukkig bedelen de jongen na het verlaten van het nest intensief en goed hoorbaar, en dat wekenlang. Het geluid is klagend, klinkt als een piepende schommel en is vooral hoorbaar van half juni tot eind juli.

De meeste ransuilen zitten in de bewoningslinten en groenstroken langs steden en dorpen, omdat vooral daar de kraaien- en eksternesten zijn die ze nodig hebben (ze bouwen zelf geen nest). De jongen beginnen tegen tien uur ’s avonds te roepen. Omdat er dan weinig andere vogels roepen, en de roep heel herkenbaar is, kunnen bewoners zonder ervaring eenvoudig meehelpen bij het tellen.

Dat is dus ook gebeurd. Bewoners gaven ons maar liefst negen locaties door. Met onze eigen telling erbij kwamen we op 23 families. Met roepende mannetjes erbij komen we uit op bijna 30 paren, ongeveer evenveel als in 2014.

Ransuilen zijn te herkennen aan de oortjes en oranje ogen, foto door Ingmar van der Brugge

Ransuilen hebben buiten de broedtijd gemeenschappelijke slaapplaatsen waar soms wel twintig uilen overnachten. Die zoeken ze nu weer op. Ze bevinden zich vaak in woonkernen in wintergroene begroeiing van coniferen, hoge laurierkers e.d., in tuinen, plantsoenen en op begraafplaatsen. Soms zitten de uilen nogal verscholen. Je kunt slaapplaatsen ook vinden door op geschikte plekken naar braakballen te zoeken. Wilt u slaapplaatsen aan ons doorgeven? Dat kan met een mailtje naar uilenwerkgroep@nvwk.nl. Dan kunnen wij bewoners en gemeente adviseren hoe ze verstoring uilen bij onderhoudswerkzaamheden zoveel mogelijk kunnen voorkomen.

Reacties naar column@nvwk.nl.

Foto header door Huig Bouter

Geplaatst op 30 augustus 2017