Pestvogel 2

Nederland beleeft een invasie van pestvogels. De prachtige vogels zijn vroeg deze keer, dus er kunnen er nog meer aan komen. Ze zijn opvallend tam, leven van bessen en kunnen overal in stad of dorp opduiken. Opletten dus!

Pestvogels zijn ongeveer groot als een spreeuw. Deze schoonheden broeden in de naaldbossen van Noord-Europa en Rusland. Het zijn de meest gespecialiseerde besseneters onder de vogels. Net als ander besseneters hebben pestvogels een grote lever en de pestvogel heeft de grootste. De lever is nodig om giftige stoffen in de bessen onschadelijk te maken; het gaat dan vooral om de alcohol in fermenterende bessen: een ontnuchterende gedachte.

In het broedgebied zijn na het broedseizoen bessen van de lijsterbes (Sorbus aucuparia) de belangrijkste voedselbron. Verder eten ze allerlei andere bessensoorten zoals die van de meidoorn, Gelderse roos en cotoneaster.

De lijsterbes heeft net als andere vruchtdragende soorten goede en slechte jaren. Bij de lijsterbes wordt een goed jaar vooral bepaald door de voorjaarstemperatuur: warm weer zorgt voor een goede bloei en bestuiving en dus veel bessen. Het warme weer zorgt er ook voor dat er veel jongen uitvliegen. In het najaar vinden die jongen dan veel bessen dus de wintersterfte is laag. Maar een goed bessenjaar wordt doorgaans gevolgd door een slecht jaar. Zo voorkomt een boom uitputting en ziekten en plagen. Dus na een goed bessenjaar zijn er vaak veel vogels maar weinig bessen. Dat leidt tot voedseltekort. Omdat de vogels pas wegtrekken als bijna alles op is en dat ook onderweg doen wordt de trekkende vogelconcentratie snel groter: een invasie.

Net als andere vogels van het hoge noorden zijn pestvogels opvallend tam. Stedelijk groen bevat vaak veel besdragende bomen en struiken, dus de vogels kunnen dicht bij uw huis opduiken. Ze zaten aanvankelijk vooral langs de kust maar worden nu ook op veel plekken in het binnenland gezien. Op het moment van schrijven is er één waarneming bekend in de Krimpenerwaard, vlak bij Berkenwoude. Goed kijken dus!

Meer natuur dicht bij huis op www.nvwk.nl. Reacties naar column@nvwk.nl

Pestvogel op de lijsterbessen, foto door Adri de Groot, www.vogeldagboek.nl

Geplaatst op 24 november 2016