Jonge kroeskarper

Zaterdag 18 maart had de nieuwe waterwerkgroep van de NVWK zijn eerste excursie. Gewapend met spiksplinternieuwe netten gingen we met zijn elven op visvangst. Plaats van handeling: het Paddenpad.

Jöran Janse van Ravon begeleidde ons. Ravon is de landelijke organisatie die onderzoek doet naar reptielen, amfibieën en vissen en inventarisaties door vrijwilligers begeleidt. De locatie was uitgekozen vanwege het grote aantal ondiepe moddersloten. We wilden zien of we de zeldzame grote modderkruiper konden vangen. Uit DNA-onderzoek was eerder gebleken dat die in de buurt voorkomt. De grote modderkruiper houdt van… moddersloten.

Er is door vissers nog nooit zoveel modder boven water hebben geschept als door onze waterwerkgroep op die zaterdag. Maar de grote modderkruiper vonden we niet. Dat mocht de pret echter niet drukken. We vingen wel de kleine modderkruiper, kroeskarper, pos, zeelt, baars, drie- en tiendoornige stekelbaars, marmergrondel, bittervoorn en ruisvoorn. Verder wat rivierkreeften en een zes cm grote staafwants cm, een geduchte rover.

De bittervoorn is een prachtig zilvergrijs visje met een bijzonder broedgedrag: het vrouwtje legt eitjes in een zwanenmossel, die er veilig zijn voor predatoren. De bittervoorn was door watervervuiling erg zeldzaam geworden, maar is door de verbetering van de waterkwaliteit weer vrij algemeen in de Krimpenerwaard. De marmelgrondel is ook een interessante soort: die heeft uit Oost-Europa die zijn weg hierheen gevonden nadat de Rijn en de Donau voor de scheepvaart met elkaar zijn verbonden. Een persoonlijke topper vond ik de jonge kroeskarper: een mooi goudbruin visje, vijf cm lang met een hoge rug, met duidelijke schubben en oranje vinnen. 

Foto’s linksboven en rechtsonder: Marc van Bemmel, andere foto’s Jaap Graveland. Rechtsonder: jonge kroeskarper (5 cm).

Tussen het vissen door was er ruimte voor koffie met koek, en natuurlijk verhalen. Al met al was het een heel geslaagde, gezellige ochtend.
Er zijn dit voorjaar meer excursies gepland, onder andere voor de ringslang en de grote kamsalamander. Omdat het water dan warmer en meer begroeid is, verwachten we nog meer soorten te vangen. Details verschijnen op onze site: www.nvwk.nl. Wil je deelnemen, stuur dan een bericht naar waterwerkgroep@nvwk.nl.
Reacties naar: column@nvwk.nl.

Geplaatst op 30 maart 2017