05 koereiger Gouderak 12102017 MKuiper

De Krimpenerwaard heeft een paar nieuwe broedvogels: de purperreiger, lepelaar, slechtvalk en misschien grote zilverreiger. En wie weet is de koereiger de volgende. Wat is er aan de hand?

De purperreiger neemt sinds 1990 landelijk toe, een herstel van een dramatische terugval in de jaren tachtig door aanhoudende droogte in de Sahel, het overwinteringsgebied. Regen in de Sahel, meer moerasgebied en een verbetering van de waterkwaliteit in Nederland zorgden voor herstel. Bij Kinderdijk zit een grote purperreigerkolonie en veel vogels zoeken hier voedsel. En nu hebben we dus ons eerste broedgeval.

De grote zilverreiger neemt ook al jaren toe. Hij overwintert in Europa en had last van drooglegging van moerassen, landbouwgif en vervolging: de sierveren waren gewild vanwege de hoedenmode. Het aantal broedparen en overwinteraars in Nederland stijgt. Op 27 oktober telden we op acht slaapplaatsen in de Krimpenerwaard 271 zilverreigers, een record voor oktober. Ze blijven ook steeds langer hangen, slapen in boezemlanden tussen de broedende blauwe reigers en het hele afgelopen voorjaar verbleef een paartje in de Berkenwoudse Driehoek. Dus wie weet…

 

Over lepelaar en slechtvalk een andere keer, ik wil het hebben over een derde reigersoort, de koereiger. Want ook die zien we steeds vaker in de Krimpenerwaard. Doorgaans zit er één individu dat 1-3 dagen blijft. Maar vanaf 4 oktober zaten in polder Middelblok opeens twee, toen drie koereigers. Eentje zit er nu ik dit schrijf, 26 oktober, nog steeds. Deze reiger komt uit Afrika en breidde zich in de vorige eeuw met de veeteelt uit over de wereld. In Europa broedt hij nu al in Noord-Frankrijk. In Nederland deed hij tot op heden twee mislukte broedpogingen. Koereigers jagen niet langs slootkanten. maar volgen grazende koeien en ander vee, die de prooien uit het gras opjagen: grote insecten, kikkers, soms een muis. In de Middelblok was prachtig te zien hoe ze regelmatig een sprintje trokken naar een opgejaagde prooi. Ze sliepen met de zilverreigers in de Middelblokboezem. Wie weet wordt dit onze volgende nieuwe broedvogel! Reacties naar column@nvwk.nl.

Foto's door Menno Kuiper

Geplaatst op 2 november 2017