Dotter beschoeiing

Grondbezit is maar betrekkelijk in de Krimpenerwaard. Per jaar verdwijnt er een centimeter veen door oxidatie. De rest van je grond verdwijnt vroeg of laat in een sloot. Want de percelen zijn smal en de sloten breed en talrijk. Tijd voor een nieuwe beschoeiing, van dotterbloemen.

Bijna iedereen in het buitengebied heeft zijn oevers beschoeid met hardhout. Wij ook. Maar de beschoeiing was bij ons door ouderdom helemaal verrot. Nu probeer ik de laatste jaren met inheemse planten natuurvriendelijke oevers te maken: mooi om te zien, goed voor de oeverstabiliteit, én goed voor de vogels. Vogels, van huismus tot torenvalk, zoeken er voedsel, en soorten als waterhoen, wilde eend en dwergmuis maken er hun nesten in. Je ziet dat er van alles kiemt op die rotte palen. Het slootwater trekt er in op en ze zijn dus vochtig. Dotterbloemzaad verspreidt zich van nature via het water en kiemt in het volgende voorjaar op kale oevers. Het zaad kan daardoor absoluut niet tegen uitdroging. Je moet het dus na het oogsteen (in mei/juni) direct zaaien, in vochtige grond. Dus ik ontdekte dat die palen ideaal zijn om dotterbloemzaden in te drukken. Kortom: na een paar jaar huisvlijt is een groot deel van de beschoeiingspalen nu begroeid met weelderige dotters.
De Rijksadviseur voor Water en Landschap hield in maart na de Algemene Ledenvergadering van de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard een lezing over bodemdaling. Volgens hem en het Planbureau voor de Leefomgeving ontstaat in veel laagveengebieden binnen 50 jaar een onhoudbare situatie en is het niet meer droog te houden. De prognose voor gebieden rond Bodegraven en Mijdrecht is: een meter (!) bodemdaling in 40 jaar. Zie https://www.nvwk.nl/actueel/nieuws/presentatie-over-de-bodemdaling. De enige echte oplossing is om de oxidatie af te remmen, door het waterpeil in de sloten veel minder te laten zakken dan nu het geval is. Mijn dotterbloemen zijn helemaal klaar voor die oplossing. Nu de mensen nog.
Reacties naar: column@nvwk.nl.

Foto dotterbloemen door Jaap Graveland

Geplaatst op 27 april 2016