www.natuurfoto-zeevang.nl grutto_Henny de Groot

Ik vertelde u eerder dat u kunt helpen om de dramatische afname van onze weidevogels te stoppen door melk te kopen van boeren die voldoende rekening houden met weidevogels. Dat hoeft u maar een dubbeltje per liter meer te kosten. Onze onderbouwing op facebook werd veel gelezen. Het verhaal gaat verder.

Het slechte nieuws is: die melk is er nog niet. Het goede nieuws is: die melk komt er als u laat zien dat u dat wilt. We moeten de zuivelsector en supermarkten aansporen een innovatieve werkwijze uit de energiesector over te nemen. Er is namelijk een nieuw energiebedrijf dat met moderne ict zorgt dat u ‘rechtstreeks’ groene stroom kunt kopen van boeren met een windmolen op hun land. Hun truuk is dat ze die stroom door de zelfde leiding laten lopen als grijze stroom. Maar door goed elektronisch boekhouden zorgen ze dat de meerprijs die u voor die groene stroom betaalt rechtstreeks bij een van die boeren met windmolens terecht komt. Ze houden daarvoor precies bij hoeveel consumenten aan groene stroom vragen van de windmolenboeren, en hoeveel die boeren leveren. Omdat je de groene stroom niet apart hoeft te houden blijft het systeem goedkoop.
Dat kan ook voor melk. Je kan gewone melk en melk van weidevogelboeren in dezelfde productiegang verwerken, het is allemaal even goede melk. Je houdt bij hoeveel weidevogelmelk de boeren leveren, en biedt exact dat aantal liters aan in de supermarkt als “weidevogelmelk”, met een duidelijk etiket. Vervolgens zorgen de supermarkten en de zuivelsector dat het dubbeltje dat u daarvoor extra betaalt bij een weidevogelboer komt. Uitleg staat op nvwk.nl. We hebben de kranten ermee gehaald maar Friesland Campina en de supermarkten sputteren tegen. U zou niet die meerprijs willen betalen. Ik geloof daar geen barst van. Vogelbescherming heeft nu een actie om supermarkten te overtuigen. Help door een kaartje naar de supermarkten te sturen. Zie daarvoor https://www.redderijkeweide.nl/. “De overheid” of “de boeren” gaan de weidevogels zonder uw inzet niet redden. Waarom zouden ze?

Foto: grutto man met jong door Henny de Groot, www.natuurfoto-zeevang.nl

Geplaatst op 13 april 2016