IMG_0056_red

De natuur staat onder grote druk en de jeugd heeft de toekomst. We weten dat hoe meer jongeren in contact komen met natuur, hoe groter hun betrokkenheid later is. Maar jongeren komen steeds minder buiten. Wat kunnen we doen?

Het antwoord is: heel veel. Ik was recent bij een symposium met als onderwerp: betrekken van jongeren bij natuur. Aanleiding waren twee conclusies uit onderzoek: de gemiddelde leeftijd van “groene vrijwilligers” is 62 jaar (!) en 15% van de jongeren wil zich best inzetten voor natuur, maar doet dat niet want ‘geen tijd’, ‘weet niet waar het kan’ en ‘het is me nooit gevraagd’. Er waren lezingen over interessante initiatieven. Zoals over de Jongerenraad van Staatsbosbeheer, invulling van de Maatschappelijke diensttijd (een initiatief van dit kabinet, als opvolger van de maatschappelijke stage), Deedmob (een site voor vraag en aanbod van vrijwilligers), Junior Rangers (een Europees project, in ons land gecoördineerd door het IVN) en over de landelijke jeugdbonden voor natuurstudie. Google maar eens op deze onderwerpen.

Ik hoorde interessante tips. Zoals: zoek jongeren op, ze gaan niet zelf op zoek. Dat is ook mijn ervaring in de Krimpenerwaard, en jongeren zeggen me dat zelf. En nog een: jongeren willen avontuur en willen veel soorten zien. Ook dat merk ik bij ons.

En in de Krimpenerwaard? Hier zijn de Jeugdnatuurwacht, de scouting en het IVN Gouda actief. Misschien is er meer, ik hoor dat graag. En de NVWK natuurlijk. We willen zichtbaarder en actiever voor jongeren worden. De NVWK heeft nu bijvoorbeeld geen instagram account. Oeps. En elke maand een jeugdactiviteit, dat moeten we met al onze werkgroepen kunnen organiseren. Zo ontstaat een herkenbaar programma. Het ringen van uilskuikens met een schoolklas was laatst een groot succes; dat gaan we zeker herhalen. We willen meer samenwerken met andere organisaties, met scholen. Mooie voornemens, maar alleen daden werken. Daarvoor zijn extra mensen nodig. Wie wil ons helpen bij dit mooie werk?

Foto header: Leerlingen van een basisschool uit de Schilderswijk in Den Haag beantwoorden op een bijeenkomst over de toekomst van de natuur in Zuid-Holland gretig allerlei vragen over het belang van natuur. Stadskinderen met een allochtone achtergrond zie je niet bij natuurorganisaties maar ook zij hebben dus wel degelijk belangstelling. Door Jaap Graveland.

Geplaatst op 30 augustus 2018