Krakeend_Anas-strepera-Wikipedia_auteur MdF

Vogelbescherming en SOVON (co÷rdineert de inzet van vogeltellers) hebben 2020 uitgeroepen tot het jaar van de wilde eend. Ik vraag aandacht voor de krakeend.

Het gaat slecht met de wilde eend: hij nam sinds 1990 met 30% af. Het lijkt erop dat de overleving van de kuikens te laag is. NVWK-lid en Sovonmedewerker Erik Kleijheeg coördineert een onderzoek naar de oorzaken. Iedereen kan daar aan meedoen door in het voorjaar kuikens te tellen, met behulp van een handige app. Zie http://www.erikkleyheeg.nl/dutchmallardproject/eendenkuikenproject

Ondertussen is de krakeend bezig aan een stille opmars. Twintig jaar terug een zeldzaamheid, nu in veel sloten al algemener dan de wilde eend. En bijna niemand die het ziet. Het vrouwtje lijkt op een vrouwtje van de wilde eend en het mannetje is grijs. Van een afstand lijkt het niks, maar dichtbij zie je hoe mooi hij is. En hij zwemt gewoon tussen de huizen in het buitengebied en in de vijvers langs de randen van de bebouwde kom. Maar dat moet je wel weten en je moet net iets beter kijken dan je gewend bent.

In de discussies over landbouw en natuur gaat het net zo. Verwensingen over en weer, het trekkergeweld en anti-jachtfilmpjes trekken alle aandacht. Wie beter kijkt ziet dat de werkelijkheid veel genuanceerder is, en dat er steeds meer wordt samengewerkt, ook hier in de Krimpenerwaard. De schoonheid van fifty shades of grey. En dat meer partijen een rol moeten spelen. Ja, de melk- en vleesveehouderij veroorzaken de meeste stikstofneerslag in onze natuur waardoor de natuurkwaliteit nog altijd afneemt. Maar ook: de sector heeft de stikstofuitstoot sinds 1990 met 60% gereduceerd, met telkens weer meer en andere regels voor de boer. En ja, het moet voor een boer wel betaalbaar blijven. Dan komen overheid en consument in beeld, die de landbouw en de natuur moeten helpen met vergoedingen, marktbescherming, eerlijke prijzen voor producten en belastingmaatregelen voor mensen met lagere inkomens. Zodat iederéén bij kan dragen aan een betere toekomst voor boeren, én natuur.

Tekst:Jaap Graveland
Foto header: Een mannetje krakeend: vijftig tinten grijs. Algemeen, met name op open water met laaghangende takken over het water, zoals in het Loetbos.

Geplaatst op 8 januari 2020