Spinnenweb met dauwdruppels tussen de Sarracenia's (1)_compr

Anderhalf jaar geleden bleek uit onderzoek dat insecten in Duitsland, net over de grens, in 25 jaar met 75% waren afgenomen. Het onderzoek sloeg in Nederland in als een bom. Wat doen we ermee in de Krimpenerwaard?

Het onderzoek trok veel aandacht, leidde tot Kamervragen en een onderzoek naar de situatie in Nederland. Insecten staan aan de basis van de voedselketen en zijn belangrijk voor plaagbestrijding en bestuiving.

Uit het onderzoek bleek dat we heel weinig weten over de trends in aantallen insecten. Alleen van de dagvlinders en libellen - aaibare groepen, hebben we door de inzet van vrijwilligers voldoende gegevens om trends te berekenen. De dagvlinders namen sinds 1992 met 40% af, de libellen bleven stabiel. Maar van het landelijk gebied weten we heel weinig, terwijl alles erop wijst dat juist daar de grootste afname plaatsvond.

Van muggen en vliegen weten we eigenlijk niets. Die vormen wel het leeuwendeel van de insectenbiomassa en zijn basisvoedsel voor veel soorten zangvogels, vleermuizen, vissen en amfibieën (muggenlarven!). Ik hoor vaak: ‘vroeger zat de voorruit soms vol muggenlijken, nu niet meer’, maar dat is anekdotisch, getallen ontbreken. Want ja, wie telt er nu muggen? De Universiteit van Wageningen probeerde het met het project ‘Splash’. Deelnemers moesten de insectensmurrie op hun nummerplaat registreren. Maar dat mislukte door gebrek aan belangstelling.

Het Ministerie van Landbouw wil nu een insectenmeetnet opzetten. LTO en Vlinderstichting gaan daarvoor samenwerken in het landelijk gebied. Best lastig: de insectengroepen en gebieden verschillen enorm. Je moet verschillende vang- en telmethoden inzetten. Veel insecten beginnen als larf in het water en staan aan andere invloeden bloot dan de landinsecten. Het meetnet zal een beroep doen op vrijwilligers en gebruik maken van camera’s die insecten determineren en tellen op het schermdoek van een insectenval. Overheden willen meer bermen ecologisch gaan beheren, steeds meer boeren proberen de kruidenrijkdom van hun grasland te verhogen en uitspoeling van meststoffen voorkomen. U kunt uw tuin vergroenen. Hopelijk tonen we met vrijwilligers straks aan dat de insectenrijkom weer toeneemt. Doe mee!

 

Geplaatst op 20 februari 2019