Visarend De Zaag_Martin van der Blom

“Elke keer als ik weer terugkom van vakantie valt me op vogelrijk de Krimpenerwaard is”. Een ontboezeming van één van de agrariërs waarmee ik samenwerk voor een betere toekomst voor landbouw én natuur. Waarom dan al die aandacht voor het verlies aan biodiversiteit?

Hij heeft gelijk, mij valt het ook op. Hoe zit dat dan? Het antwoord is, u zag het al aankomen, genuanceerd. De Krimpenerwaard is vochtig en voedselrijk, en daardoor productiever dan een doorsnee vakantiegebied. De productie aan algen, gras en kruiden is hoog, en dus ook het aantal (water)insecten, zaden en bessen en de vogels die daarvan leven.

Er zijn winnaars. Bossoorten zoals de spotvogel en bosuil doen het goed, door de bosontwikkeling in het Loetbos, de Krimpenerhout en boomgroei in de bewoningslinten. Sommige roofvogels zoals de buizerd, reigerachtigen zoals de lepelaar, ganzensoorten en sommige eendensoorten namen toe door beëindiging van de jacht en vervolging, van het gebruik van gevaarlijke pesticiden en door verhoging van de grasproductie en de graskwaliteit.

Maar er zijn ook veel verliezers. De ca. vijftien soorten weidevogels zijn verdwenen of sterk afgenomen, vogels van ruige bermen en overhoekjes in het landelijk gebied zoals de kneu, stadsvogels zoals gierzwaluw en huismus hebben het moeilijk door het intensieve landgebruik, klepelen van bermen, woningisolatie, verstening van tuinen etc. En soorten als Steenuil en boerenzwaluw nemen af door het vervangen van boerderij-erven door moderne nieuwbouw zonder agrarische bestemming.

Vaak is een soort nog wel aanwezig, maar in hele lage aantallen. De biodiversiteit gemeten als het aantal soorten en het aantal individuen per soort is fors afgenomen. Hoe fors precies, kunnen we binnenkort zien: eind deze maand komt de Vogelatlas uit: http://www.vogelatlas.nl. (november).

Gelukkig lopen er acties voor herstel. De uitkomst is onzeker, maar de vogelrijkdom van gebieden ingericht voor waterveiligheid en natuur zoals het Doovegat en De Zaag bewijzen wat mogelijk is.


Bron tekst: Jaap Graveland.

Foto header: De visarend profiteert van Ruimte voor Riviermaatregelen en het schoner worden van de rivieren. Zoals deze in De Zaag, met een forse snoekbaars door Martin van der Blom.

Geplaatst op 1 december 2018