Groenling op bottels rimpelroos_Adri de Groot_Meijendel_191017

Op 28 november werd de nieuwe Vogelatlas gepresenteerd. Die geeft in detail de veranderingen weer in de vogelstand in de laatste 15 jaar. Tot de grootste verliezers horen de stadsvogels. Die zijn gehalveerd. Maar u kunt daar wat aan doen. Een mooi voornemen!

Huismus, spreeuw en gierzwaluw zijn sterk afgenomen. De kuifleeuwerik is uitgestorven.

Gelukkig komt er steeds meer aandacht voor stadsvogels. Vogelbescherming heeft een aantal factsheets Stadsnatuur gemaakt, voor zeven vogelsoorten en zes maatregelen. Zodat u kunt lezen wat u kunt doen voor de spreeuw, huismus, gierzwaluw, huiszwaluw, oeverzwaluw, slechtvalk en zwarte roodstaart. Die zwarte roodstaart broedt op bedrijventerreinen, de oeverzwaluw in steilwanden langs de Hollandse IJssel. De factsheets over maatregelen gaan over bedrijventerreinen, sportvelden, groenstroken, stadsbomen en na-isolatie van woningen. Kortom, heel praktisch en zowel nuttig voor particulieren als voor gemeenten, woningbouwverenigingen, ondernemersverenigingen en eigenaren van sportcomplexen.

Elders op de site van Vogelbescherming, en op de site van de NVWK vind u veel tips over de inrichting van uw tuin. Want ook daar kunt u heel veel doen. Gebruik minder tegels en meer planten. Plant soorten die ook bessen en zaden leveren, belangrijk voedsel voor de moeilijke winterperiode. Plant bodembedekkers, goed voor de vogels, het bodemleven en tegen het onkruid. Verleng het bloeiseizoen met vroegbloeiende bollen (crocussen kunnen nu nog de grond in!) en struiken. En maak de tuin niet winterklaar. Laat de perken met rust tot februari. En Neem Geen Kat!

Veel mensen willen graag vogels beter leren kennen. Ik heb goed nieuws. Komend voorjaar geeft de NVWK weer een Vogelcursus. Tijdens de vier cursusavonden en bijpassende ochtendexcursies leert u de vogels kennen. Ik kan u verzekeren: er gaat een wereld voor u open.
Voor opgave en vragen: stuur een mail naar vogelwerkgroep@nvwk.nl

Onderschrift: De groenling is vrij algemeen. Hij is dol op de zaden van de rimpelroos, een mooie en makkelijke rozensoort voor plantsoenen en tuinen.

Foto header: Groenling op bottels van de Rimpelroos door Adri de Groot www.vogeldagboek.nl
Tekst: Jaap Graveland

Geplaatst op 2 januari 2019