DSC_0473

“Kom je helemaal van de overkant?” Dat hoorden we in Zeeland regelmatig als we in Zierikzee waren. 20 minuutjes vanuit onze woonplaats Goes, via de brug over de Oosterschelde. Water schept afstand. Maar de Biesbosch is echt vlakbij.

In 2015 leverde Rijkswaterstaat de Noordwaard op, het grootste Ruimte voor Rivierenproject van Nederland, en nu een natuurlijk onderdeel van de Biesbosch. Bij hoge waterafvoeren gaat deze voormalige uiterwaard ‘meestromen’ en zorgt zo voor 30 cm waterstandsverlaging bij Dordrecht. Om dat mogelijk te maken is een groot deel afgegraven en zijn dijken teruggelegd. Zo is ook een groot natuurgebied ontstaan: 1500 ha nevengeulen, plassen en laag gelegen grasland. De vegetatie wordt kort gehouden om de doorstroming te garanderen. Alleen aan de randen zijn stukken bos. Voor watervogels en weidevogels is het een eldorado geworden. En sinds vorig jaar broedt er een visarend. Die wilde ik natuurlijk zien, op de fiets.

Vrijdag de 24e juni ging ik pad. Prachtig weer, en maar 23 kilometer, via de pont bij Lekkerkerk, en bij Werkendam over de Merwede. Een mooie tocht door de weilanden, door een stuk bos, en langs de talrijke molens in de Alblasserwaard. Alleen bij Sliedrecht moest ik even door een wijk in aanbouw ‘klunen’.

De Noordwaard is prachtig: uitgebreide graslanden, stukken moeras, aan de randen akkers en bos. Smalle wegen en weinig verkeer. De Galeiweg, alleen toegankelijk per fiets, voerde door het waterrijke lage deel, met steltkluten, boomvalk, kemphanen in zomerkleed en een kleine zilverreiger, stuk voor stuk bijzondere vogels. De visarenden zag ik ook: met de telescoop was het voeren van de jongen prima te volgen en wat verderop joegen er twee tegelijk boven een plas. Eentje dook voor m’n neus een vis uit het water. Veel leeuweriken ook. Die zijn in de Krimpenerwaard helaas bijna verdwenen.

Mijn rondje was: pont bij Werkendam, Bandijk, museum, Lijnoorden, Noordwaardweg, Bevertweg, Galeiweg en via Bandijk terug naar de pont naar Werkendam. Totaal slechts 60 km. Het was een mooie dag. Reacties naar column@nvwk.nl.

Foto header door Jaap Graveland

 

Geplaatst op 19 juli 2017