Blauwborst_free_Twan Hak_Tilburg_14 april 2013

Afgelopen zaterdag deed ik weer mijn eerste broedvogeltelling in polder De Nesse. En voor het eerst zaten er nu ook blauwborsten.

Overal in het land worden broedvogels geteld volgens de zelfde methode. In ca 2000 telgebieden, gecoördineerd door Sovon. Mijn telgebied is “polder de Nesse – zuidoost”, ca 120 ha bestaand uit nat grasland met brede slootkanten, plassen en stukjes aangeplant riet. Het gebied is in de winter van 2016/2017 ingericht voor de natuur en is nog volop in ontwikkeling. Vorig jaren telde ik geen enkele blauwborst, nu drie, en het broedseizoen is nog maar net begonnen.

De blauwborst is met een spectaculaire opmars bezig. Ze houden van een mix van riet, ruigte en wilgen. Net als andere moerasvogels profiteren ze van het ontstaan van nieuw moerasgebied (bijvoorbeeld Oostvaardersplassen, Noordwaard) en het verruigen van al bestaande moerassen (Biesbosch). Maar dat is niet het hele verhaal. Ze broeden nu in vegetaties die er voorheen ook waren. Dit wordt aan allerlei factoren toegeschreven (google op ‘oorzaak toename blauwborst) maar eigenlijk is het onduidelijk.

Ik denk dat het simpel is: ze hebben hun gedrag aangepast, of hebben geleerd andere prooien te eten. Net zoals de merel een eeuw geleden van een schuwe bosvogel veranderde in een geliefde stadsbewoner, neemt de blauwborst nu ook genoegen met minder geschikte vegetatie, of kleine stukjes riet en wilgen te midden van verder ongeschikt gebied. En die zijn er genoeg. Goede plekken in de Krimpenerwaard zijn de Berkenwoudse Boezem (ze laten zich goed zien vanaf het fietspad), Beijerse Weegje en Doovegat.

Wacht niet te lang, want na 20 april neemt de zangactiviteit snel af. En sta wat vroeger op: vogels zingen het meest in de vroege uren, tot een uur of negen. Leve de zomertijd dus! Hij zingt halverwege of bovenin de vegetatie en is goed herkenbaar aan de blauwe keel (die spat er uit) en oranje buitenste staartveren. Een juweeltje. Hij wordt hopelijk talrijk. Maar gewoon wordt hij nooit.

Foto header: Blauwborst door Twan Hak
Tekst: Jaap Graveland

Veel vogels ontdek je het makkelijkst via de zang. Geef je daarom op voor de jaarlijkse vogelcursus van de NVWK.

Geplaatst op 3 april 2019