Wilde peen

Klimaatwetenschappers zeggen al jaren dat onze zomers heter en droger gaan worden en we hebben zojuist een recorddroogte meegemaakt. Het is dus de moeite waard om te kijken welke planten de droogte het beste hebben overleefd.

Dat is momenteel goed te zien in de bermen en op onze dijken. Want de grote droogte zette pas goed in nadat alles was gemaaid. Hoe droogtebestendiger de plant, hoe sterker hij daarna weer uitliep. Een soort die er in het bruine gras direct uitspringt is de wilde peen met zijn grote witte schermen. Kijk maar eens op de dijk bij Gouderak of Ammerstol. Zijn naam zegt het al: hij heeft een lange penwortel. Wij eten die: de bospeen en winterpeen op ons bord stammen af van de wilde peen.

Vorige week viel mijn oog midden in Delft op de prachtige blauwe bloemen en het frisse groen van wilde cichorei. Ze stonden in een verder kaal, gortdroog en bruin grasveldje. Cichorei is de stamvader van onze andijvie en is een kenmerkende soort voor dijkvegetaties. Hij staat veel bij de Bakkerswaal.

Wilde cichorei in Delft door Jaap Graveland

De Lekdijk is recent versterkt en binnenkort is de IJsseldijk aan de beurt. Om erosie door regen te voorkomen – de zomerbuien zullen feller worden – en hoogwaters goed te kunnen doorstaan zijn een dicht vegetatiedek met een goed doorwortelde zode van groot belang. Veel kruiden wortelen dieper dan grassen. Bovendien trekken ze vlinders, bijen en andere insecten aan. Mede op aandringen van de NVWK is het hoogheemraadschap de Lekdijk gefaseerd gaan maaien en worden en het maaisel en daarmee voedingsstoffen afgevoerd. De planten moeten meer moeite doen om voedsel te vinden. Gras gaat meer wortels maken en kruiden zoals peen nemen toe omdat ze beter bij de voeding kunnen dan grassen. Zo ontstaat een bloemrijke en toekomstbestendige dijk.

Foto header: Wilde peen langs de Lekdijk bij Ammerstol door Jaap Graveland

Geplaatst op 15 augustus 2018