DSC_0169

In mei is in het Loetbos de Idylle ten doop gehouden. Maar er bloeien tot nu toe minder soorten dan we hadden verwacht. Hoe komt dat?

Het is niet moeilijk om in één jaar een bloemenzee te maken: ploeg het gras onder en zaai massaal een- en tweejarigen in, zoals klaprozen. Succes gegarandeerd. Maar slechts voor één tot twee jaar. Daarna neemt het gras het over. Gras hoeft niet eerst te kiemen en komt dus met voorsprong de winter uit. De voorsprong wordt nog groter omdat het gras door snelle groei de kieming van andere planten remt. Het zaad van bijna alle weidebloemen heeft namelijk voor kieming licht nodig.

Wij werken in de Idylle zoveel mogelijk met de natuur mee. Door maaien en afvoeren van het maaisel maken we bijvoorbeeld de grond schraler wat het gras afremt. We hebben inheemse soorten ingezaaid zoals koekoeksbloem, knoopkruid en margrieten. Verder hebben we ratelaar ingezaaid. Dat is een mooie plant, eenjarig, en een parasiet op gras. Ratelaar was vroeger heel algemeen, maar is door bemesting sterk afgenomen. In mijn (onbemeste) gazon heeft ratelaar in zes jaar tijd het gras plaatselijk zo sterk teruggedrongen dat koekoeksbloem, veldzuring en smalle weegbree enorm zijn toegenomen.

Ik ben liefhebben van speciale planten en heb in de loop der jaren honderden soorten gezaaid. Een (beperkte!) bloemlezing uit wat je dan leert: 1) bij een snelle afwisseling van droog en nat weer gaat zaad in kiemrust, 2) na het voorjaar is de nazomer de belangrijkste kiemperiode, 3) kiemrust wordt doorbroken door een lange vochtige en koude periode, een goede winter dus.

We hadden een extreem milde winter en heel koud voorjaar. Dit voorjaar had ik veel minder ratelaarplanten dan voorheen. Het is dus heel goed mogelijk dat de slechte kieming is veroorzaakt door ongunstig kiemingsweer en een snelle grasgroei na de milde winter. Ik ben net nog even bij de Idylle wezen kijken. Op de kale vochtige grond langs de oever kiemen nu al weer tienduizenden zaden. Tja, het duurt wat langer. Net natuur, zo’n Idylle.

Reacties naar column@nvwk.nl. Meer natuur op www.nvwk.nl

Foto header; bloeiend kattenstaart langs de oevers van de Idylle. Verder van de oever zijn er nog weinig zaden gekiemd, foto door Jaap Graveland.

Geplaatst op 1 september 2016