Kleine geelpootruiter, HS 1

Ik heb hem gezien, de kleine geelpootruiter, een zeldzame dwaalgast uit Noord-Amerika. Honderden vogelaars uit het hele land kwamen naar het Doove Gat om deze soort toe te kunnen voegen aan hun ‘life list’. Ik houd niet van dat ‘soortenjagen’. Toch is het heel belangrijk dat die waarnemers er zijn.

In Nederland tellen tienduizenden mensen voor hun plezier en voor natuurbescherming vogels, vlinders, planten, enzovoort. Er zijn bij vogels bijvoorbeeld de jaarlijkse vogeltrektellingen, wintervogel- en broedvogeltellingen en heel veel ‘losse tellingen’. Ook door de NVWK. Kijk maar eens op www.krimpen.waarneming.nl. De meeste vrijwilligers leren de soorten te herkennen via cursussen of door met ervaren tellers mee te lopen. Overheden, terreinbeheerders en projectontwikkelaars maken dankbaar gebruik van de miljoenen gegevens die zo jaarlijks worden verzameld. Ze gebruiken die om te kijken of doelen van het beleid en beheer worden gehaald en of projecten voldoen aan de natuurbeschermingswet en de flora- en faunawet. Een snel rekensommetje leert dat uitvoering van al die tellingen door beroepskrachten de overheid ca 50 miljoen per jaar zou kosten. Nu kost het een tiende daarvan.

De kleine geelpootruiter zat vaak tussen andere vogels in, hier een tureluur (links) en een grutto (rechts), foto: Cees Struijk

Omdat de gegevens zelfs in juridische procedures worden gebruikt, bijvoorbeeld bij de aanleg van een weg door een natuurgebied, moeten ze van goede kwaliteit zijn. Daarom zijn er ervaren waarnemers die al die waarnemingen controleren. Bij twijfel vragen ze om aanvullend bewijs, zoals foto’s of gedetailleerde beschrijvingen.
Je raadt het al: veel van de vrijwilligers die de cursussen geven en die de kwaliteit van waarnemingen controleren zijn mensen die het leuk vinden om zeldzame soorten te zien. Die hebben zelf geleerd om goed te kijken en leren dat nu aan anderen.
Daardoor kan het natuurbeleid gebaseerd worden op feiten. Welke ravage meningen en beleid zonder feitelijke onderbouwing aanrichten, kunnen we dagelijks lezen in de krant. Ik vind de inzet van al die vrijwilligers dus van onschatbare waarde.

Reacties naar column@nvwk.nl

Foto header; kleine geelpootruiter door Hans Stoel

 

 

Geplaatst op 4 augustus 2016