Gele kwikstaart in grasland - Hans Stoel (1)

Ik ben aan het werk in de tuin. Opeens klinkt er een scherp ‘whiet’ boven m’n hoofd. Een gele kwikstaart, kan niet missen. Even later nog een. Ze vliegen zuidwest, richting Krimpen. Gele kwikken in de Krimpenerwaard: de vogeltrek is begonnen.

De afgelopen weken was het stil in de Krimpenerwaard: na de broedtijd zijn er meer vogels dan ooit, maar de volwassen vogels verschuilen zich en zwijgen. Ze zijn aan het ruien, kunnen niet goed vliegen en houden zich dus gedeisd. Soms heb je geluk. In deze tijd verkennen jonge vogels plekken waar ze volgend jaar misschien gaan broeden en duiken ze op onverwachte plekken op. Zo zag ik 13 augustus een zwarte roodstaart over de pannen van ons oude schuurtje scharrelen. Een leuke waarneming want er broeden maar tien paar in onze waard, bijna allemaal langs de Lek en de IJssel, op oude fabrieksterreinen.
Geleidelijk, heel onopvallend, beginnen de vogels weg te trekken. De grutto’s vanaf juli, de gierzwaluw wat later en vanaf midden augustus komt de grote stroom op gang. De insecteneters gaan het eerst, zoals de fitis, spotvogel, grauwe vliegenvanger en de boerenzwaluw. Zij moeten weg zijn voordat de insecten verdwijnen. Straks volgen de zaadeters, de besseneters en vele anderen.
Leuk aan deze tijd is dat je soorten ziet die elders broeden. De gele kwik is een akkervogel en komt hier alleen tijdens de trektijd. Net als het paapje en de tapuit. Ze vangen graag insecten vanaf een uitzichtpunt en volgen, zoals vele trekvogels, de lijnen in ons landschap. Goede plekken om deze soorten te zien zijn daarom de Tiendweg onder Ouderkerk en de Gouderakse Tiendweg: veel hekken, boompjes en precies in de trekrichting.
Kijk eens op de waarnemingensite van de NVWK: krimpen.waarneming.nl. Dan zie je welke soorten nu worden gezien, en op welke plaatsen. Zie of herken je ze niet? Geen probleem, er zitten ook veel andere soorten, en je hebt in ieder geval een leuke wandeling of fietstocht. Veel plezier!

Header; foto gele kwikstaart door Hans Stoel

Geplaatst op 16 september 2015