Slobeend man_Hans Stoel

Flarden van een tv-quiz waaien de kamer in waar ik zit te werken. Ik hoor Linda een vraag stellen: welke vogel heeft een groene kop? De kandidaat antwoordt: eend! Linda roept: dat is goed!

Goed? Er komen twintig eendensoorten voor in ons land. Een daarvan is de wilde eend. Die bedoelde meneer, hij is trouwens de minst wilde van allemaal. Hij leeft in parken en rond boerderijen en heet ‘wild’ omdat het geen gefokte boereneend of siereend is.
Tien soorten komen in onze regio voor. Vier zijn zo algemeen dat iedereen ze zonder veel moeite kan zien. Zoals de smient.Deze prachtige soort eet vooral gras, leeft in groepen en is ‘s winters overal in de weilanden te vinden.

Smient door Adri de Groot, www.vogeldagboek.nl

Nummer 2, de krakeend is een mooie grijze eendensoort. Hij eet vooral waterplanten en de zaden daarvan en houdt van bomen in de buurt. Kijk maar eens in het Loetbos.

Krakeend door Anita Melenboer

De kuifeend ziet er weer heel anders uit. Het mannetje is zwartwit en heeft een grappig hangend kuifje aan zijn kop. Hij leeft van schelpdieren die hij van de bodem opduikt. Je ziet hem op de rivieren, in grote vaarten, ja zelfs in stadsvijvers. Hij broedt in slootkanten in de polder.

Kuifeend door Hans Stoel

Tot slot de slobeend. Een bonte eend met een grote lepelsnavel die je soms met tientallen tegelijk kunt zien in eendenkooi De Bakkerswaal bij Lekkerkerk en in het Doovegat bij Haastrecht. Het is eigenlijk een weidevogel. Hij broedt in hoog gras tussen de grutto’s en de kievitten. En hij heeft ook een groene kop… Alle bovenstaande foto's zijn van mannetjes. De vrouwtjes hebben allemaal een bruine schutkleur, want zij broeden de eieren uit voor deze mooie heren...

Laat ik ze nu allemaal maar noemen: bergeend, krooneend, wintertaling, zomertaling, pijlstaart, grote zaagbek, middelste zaagbek, nonnetje, tafeleend, brilduiker, toppereend, zwarte zeeëend, grote zeeëend, eidereend en de mandarijneend. Allemaal zijn ze verschillend. Dus: welke vogel heeft een groene, chocoladebruine, blauwe, lichtbruine, grijze, oranjebruine, zwarte, oranje, bruine, paarszwarte, witzwarte, oranje-wit-groene of oranjebruin-met-witte kop? De eend! "Dat is goed!" Meer natuur dicht bij huis op www.nvwk.nl. Reageren naar column@nvwk.nl.

Foto header; slobeend door Hans Stoel

Geplaatst op 2 maart 2016