Bever in Hollandse IJssel_Rudi Terlouw compr

“Rijkswaterstaat komt tijdens de uitvoering van projecten en bij dagelijks beheer en onderhoud steeds vaker bevers tegen. Bevers zijn een (internationaal) beschermde diersoort. Soms kan er met wat aanpassingen om de bever heen gewerkt worden, maar steeds vaker lukt dat niet.”

Een mailtje van een collega waarin hij aankondigt dat Rijkswaterstaat, mijn werkgever, onderzoek gaat laten doen naar bevers. Damwanden van twintig meter diep voor verhoging van onze Lekdijk? Check! Een meestroomgebied van 1500 ha in de Noordwaard graven om te voorkomen dat Dordrecht overstroomt? Check! Om een bever heen werken? Che…Oeps!
De herintroductie van de bever lijkt een groot succes te worden. Er zijn al 1000 bevers in Nederland en ze duiken regelmatig op langs de Krimpenerwaard. In het Stormpoldervloedbos zijn recent knaagsporen aangetroffen. Een van de doelen van de herinrichting van De Zaag is de bever een thuis te bieden. Prachtig natuurlijk.

Knaagsporen van een bever in het Stormpoldervloedbos door Paul Schrijvershof

Maar de bever lijkt niet alleen op een grote muskusrat: hij gedraagt zich soms ook zo. We kennen hem vooral van de burchten en dammen, maar hij kan ook een enorme graver zijn. In het rivierengebied maken de bevers hun burcht soms in een dijk. Het Waterschap Rivierenland vond gangen van wel 16 meter lang, tot in de kern van de dijk. Het is duidelijk dat we daar iets aan moeten doen.
De bever is echter streng beschermd vanwege de Habitatrichtlijn. Dus werken de waterschappen en Rijkswaterstaat ‘om de bever heen’: we plaatsen schanskorven, doen gaas in de dijk, halen bomen weg, zodat er niks te knagen is en laten ter compensatie juist bomen groeien verder van de dijk af. Ook aangepaste ontwerpen van nevengeulen en dijkvoeten zijn mogelijk. De vraag is of dit ook in de toekomst voldoende is, dus we gaan onderzoeken welke alternatieven er zijn. De bever blijft welkom natuurlijk, maar we willen wel droge voeten houden. 

Foto header: bever in de Hollandse IJssel door Rudi Terlouw

Geplaatst op 3 februari 2016